FEBRUAR

Fatland Kjøttfe

Kriteria for kjøttfetillegg.

Kriterier for Fatland Kjøttfe-tillegg
- Kategorier: Ung okse, kvige, kastrat og ung ku.
- Rasekrav 75% kjøttfe: Charolais, Limousine, Simmental, Aberdeen Angus, Tiroler Grauvieh, Blonde d`Aquitaine, Hereford, Galloway, Highland Cattle og Dexter.
- Klassekrav: R- og bedre.
- Vanlig avtaleinnmelding (3 uker).
- Driften skal være KSL godkjent.
- Alle dyr skal meldes inn med individnummer.
- Følgeseddel skal følge slakt fra gård til slakteri.
- OptiBiff-leverandør hos Fatland.

Fatland Kjøttfetillegg
01.12.2018 - 25.08.2019: Kr. 4,00 pr. kg.

26.08.2019 - 29.09.2019: Kr. 3,00 pr. kg.

30.09.2019 - 01.12.2019: Kr. 2,00 pr. kg.

Fra og med 02.12.2019: Kr. 3,00 pr. kg.

Ved spørsmål omkring kjøttfeavtalen eller OptiBiff-avtalen kan du kontakte storferådgiver Guro Hansen sms/mobil 95 89 63 20, eller e-post.

Her finner du følgeseddel som skal sendes med hver kjøttfeleveranse

Tidligere har dyr med trekk for uren hud klasse 2 ikke fått utbetalt kjøttfetillegg. Dette endrer vi på!
Vi opplever at våre leverandører er opptatt av hygienen i sine storfebesetninger og andelen skittrekk er stabil. Vi ser ut fra våre statistikker at dette kan skje med alle, det er ikke enkeltbønder som får mye trekk. Derfor vil vi ta bort forutsetningen om ren hud på kjøttfetillegget. Dette gjør vi fordi vi vet at dere produsenter er opptatt av å levere rene dyr, men at det noen ganger kan oppstå enkeltdyr som er skitne. Da er trekket for uren hud høyt nok i seg selv, om man ikke skal miste kjøttfetillegget også.

Som tidligere vil vi sterkt oppfordre alle til å levere så rene dyr som mulig!

Dersom du opplever å få skittrekk er det fortsatt av stor økonomisk betydning for dekningsbidraget på det aktuelle dyret. Ta kontakt med våre sjåfører, produsentkontakter eller rådgivere dersom du opplever å få skittrekk og vil ha tips til hvordan du kan unngå dette!

Trekk for uren hud på storfe er som før:

  • For uren hud klasse 2: 900 kr pr dyr.
  • For uren hud klasse 1: 400 kr pr dyr.