Prisløype på storfe i Fatland, 1. halvår 2020

Storfeprisen i første halvår er lagt opp slik at slaktingen skal bli relativt jevn uke for uke.
Les mer

Bonus og leveringstillegg

Her kan du se Fatland sine gode bonus og leveringstillegg.
Les mer

Avregningspriser storfe

Oppdaterte priser ved levering av storfe til Fatland.
Les mer

Fatland Kjøttfe

Kriteria for kjøttfetillegg.
Les mer

Prisløype på storfe i Fatland høsten 2019

Storfeprisen i andre halvår er lagt opp slik at slaktingen skal bli relativt jevn uke for uke.
Les mer

Nyhet! Fatland Kvige 2020

Vi innfører i 2020 et eget kvigetillegg.
Les mer