Bonus og leveringstillegg

Her kan du se Fatland sine gode bonus og leveringstillegg.
Les mer

Prisløype på storfe i Fatland høsten 2019

Storfeprisen i andre halvår er lagt opp slik at slaktingen skal bli relativt jevn uke for uke.
Les mer

Endring i livkalvpris og huskeliste ved omsetning av kalv

Vi ønsker å minne om at alle kalver som blir omsatt som livkalv må være registrert med rett rase og fødselsdato i ku- eller storfekjøttkontrollen.
Les mer

Avregningspriser storfe

Oppdaterte priser ved levering av storfe til Fatland.
Les mer

Fatland Kjøttfe

Kriteria for kjøttfetillegg.
Les mer

Priser nødslakt

Innmelding av nødslakt til Fatland AS avtales direkte med våre nødslaktsjåfører. Priser oppdatert og gjeldende fra 1. mars 2018
Les mer