DSC 4590

Prisløype storfe 1. halvår 2023

Her finner du prognosert prisløype for storfe første halvår 2023.

I tillegg til prisøkningen øker kvalitetstillegget på storfe med kr. 3,00 for slakteklasse O og O+, for fettklasse 4- eller lavere.
Nye satser er kr. 5,50 for klasse O, og kr. 10,50 for klasse O+. Kvalitetstillegget gjelder ikke for okse og ku.

Dato og ukenummer Endring i noteringspris Endring i omsetningsavgift

Fatland ekstra

Samlet endring i avregningspris til produsent
Mandag 26. des 2022 (uke 52) Ned 2,00 kr Ned kr 2,00 pr kg
Mandag 02. jan (uke 1) Opp 3,39 kr Opp 1,10 kr Opp kr 2,29 pr kg
Mandag 27. feb (uke 9) Ned 1,50 kr Opp 1,00 kr Ned kr 2,50 pr kg
Mandag 27 mars (uke 13) Opp 1,50 kr Ned 1,10 kr Opp kr 2,60 pr kg
Mandag 17. april (uke 16) Opp 2,30 kr Opp kr 2,30 pr kg


Prisløypen er en prognose. Det kan komme små endringer i prisløypen. Dette kan for eksempel være økte kostnader, endrede hudverdier, endrede innmatverdier etc.

Publisert 19.12.2022  kl 14:42

Oppdatert 21.12.2022  kl 08:49

Andre saker