IMG 1574-kopi

Viktige ting å tenke på før dyretransport

Vi oppfordrer alle leverandører til å levere så reine dyr som mulig. Dette gjelder alle dyreslag.

Regelverket sier at dyr som skal leveres til slakting skal være reine – dette er dyreholder sitt ansvar.

Skitne dyr er ikke god dyrevelferd, og kan føre til mistrivsel og dårlig vekst hos dyra.

Skitne dyr gir også utfordringer når det gjelder mattrygghet. Skitne dyr kan medfører nedgradering av råstoffkvalitet. I verste fall kan det føre til at kjøttet er uegnet til mat, eller at det kan gi sykdom.

Skinnkvaliteten blir også ødelagt

Trekksatsen for levering av skitne storfe har stått uforandret i 2018 og er for kategori 1, kr 400 og for kategori 2, kr 900.

Utover slaktehygiene handler reine dyr altså også om dyrevelferd, redusert fôrforbruk, hudkvalitet og trivsel for både dyr og røkter.

Merking

Alle dyr skal være riktig merket med to øremerker – samt at det skal leveres riktig antall som er innmeldt.

Medisin

Tilbakeholdingsfrist etter medisinbruk  - ikke levere for tidlig.

Syke og skadde dyr transporteres ikke

Transportegnethet

Se veileder fra Mattilsynet.

Melking

Det er et krav at melkekyr i høglaktasjon (tre første måneder etter kalving) skal melkes minst hver tolvte time. Den beste måten å etterkomme kravet på, er derfor å melke kyrne rett før henting.

Tilsvarende kan også gjelde kyr som ikke defineres som høglakterende, men som melker.

Slakteriene er avhengig av at produsentene bare leverer nymelka kyr for å kunne etterkomme dette kravet.

Tips om smittesikker inn og utlastning

Her kan du laste ned en brosjyre fra Animalia om smittesikker inn og utlastning.

.

Publisert 21.02.2022  kl 12:23

Oppdatert 18.01.2024  kl 13:01

Andre saker