DSC 0249

Dyrevelferdsprogrammet for storfe

Les mer om hva du må gjøre her.

Programmet, som startet opp 1. januar 2022,  innebærer et veterinærbesøk med gjennomgang av din storfebesetning hver 16. måned. Veterinæren skal gå gjennom hele besetningen for å dokumentere velferd og påpeke eventuelle punkter som kan forbedres.

Innrullering av besetninger

Fra 1. januar 2022 til 1. mai 2023 skal alle storfebesetninger med mer enn 10 dyr innrulleres i dyrevelferdsprogrammet. Tidspunkt for når din besetning skal inn i programmet, avhenger av din dyreholds- ID, se tabellen under. Ta kontakt med slakteriet om du er usikker på hvor du finner din dyreholds-ID.

Det første dyrevelferdsbesøket av veterinær må gjennomføres i løpet av innrulleringsperioden som er satt opp for din dyreholds-ID. Du må selv kontakte veterinær for å avtale et besøk innen fristen.

Siste siffer i dyreholds-ID

Periode
0 og 1: 1. januar 2022 - 1. april 2022
2 og 3: 1. mars 2022 - 1. juli 2022
4 og 5: 1. juni 2022 - 1. oktober 2022
6 og 7: 1. september 2022 - 1. desember 2022
8 og 9: 1. desember 2022 - 1. mars 2023

Oppsamlingsperiode: 1. mars 2023 - 1. mai 2023

Animalia er ansvarlige for den tekniske løsningen i programmet, og de vil sende ut varsler på sms/epost for å minne om når veterinærbesøket må gjennomføres og for å sikre at alle er oppmerksomme på sin periode.

Hva må du gjøre før besøket?


Etter at du har kontaktet din veterinær for å avtale et besøk, må du logge deg inn i velferdsportalen for storfe og lage en avtale med veterinæren her.

Animalia har også Brukerstøtte som åpner 5. januar hvis du trenger hjelp: epost: vpstorfe@animalia.no og telefon: 91171050 (mandag, onsdag og fredag kl. 10-15). Se mer informasjon hos https://www.animalia.no/no/Dyr/storfe/velferdsportal-storfe/

Veterinærbesøket


I løpet av besøket, skal veterinæren gå gjennom hele storfebesetningen. Veterinæren har et sett med velferdsindikatorer som skal vurderes under besøket. Eksempler på slike velferdsindikatorer er renhet, hold og halthet. For hvert punkt skal veterinær avgjøre om dette er tilfredsstillende (1), om det er et område som kan forbedres (2) eller om det ikke er tilfredsstillende og må forbedres (3). Hvis et punkt regnes som ikke tilfredsstillende (3), setter veterinæren et avvik som må rettes innen en frist.


Se mer om Dyrevelferdsprogrammet på Animalia sin nettside

Reaksjoner ved avvik som ikke lukkes


Slik som for de andre dyrevelferdsprogrammene, gjennomføres det økonomiske sanksjoner ved levering av kjøtt eller melk hvis dyrevelferdsprogrammet ikke er på plass. Hvis veterinærbesøket ikke er gjennomført innen fristen eller avvik satt på besøket ikke er lukket innen fristen som settes av veterinær, vil slakteri og meieri trekke deg ved levering av kjøtt eller melk.

Trekkordningen har to nivåer for kjøtt og ett nivå for melk. Slakteriet vil iverksette et dyrevelferdstrekk på 1 kr/kg ved levering av slakt hvis fristen er utløpt med 15 dager. Hvis avvik ikke er lukket innen 45 dager etter fristen (dvs. etter ytterligere 30 dager), regnes besetningen for å ha en ikke godkjent dyrevelferdsstatus og det iverksettes KSL-trekk på leveranser av både kjøtt og melk.

Hele storfenæringa står bak programmet. Animalia koordinerer utviklingen av programmet.

Publisert 22.12.2021  kl 10:29

Oppdatert 04.01.2024  kl 13:31

Andre saker