Eight sheep standing in a line looking at the camera in a green field with a flock of sheep grazing in the background, Sussex, England, UK, United Kingdom, Britian

Nyheit: Prisløft på Ung-sau

Publisert 14.12.2021  kl 13:59

Oppdatert 15.12.2021  kl 08:55

I 2021 har me sett ein kraftig auke i avrekningsprisen på vaksen sau, og over nyttår aukar engrosprisen ytligare.

Fatland vil videreføre kvalitetstillegget på sau frå 2020, samstundes innfører vi samme tillegg for ung-sau over nyttår.

Frå og med 3.januar får både sau og ung-sau kvalitetstillegg på kr 3,- etter kriterier omtalt under.

Prisauken skjer samme dag som engrosprisen på sau og ung-sau aukar med kr 5,20,-. Samla prisauke for ung-sau kan då bli kr 8,20,- pr/kg.

Kvalitetskrav for Fatland Ung sau- og Sauetillegg

Klasse: O+ eller betre

Feitt: 2- til 3+

Vekt: 23-45 kg

Tillegg: 3 kr/kg

Andre saker