AdobeStock 226472897

Ullpriser

Publisert 10.12.2020  kl 14:14

Oppdatert 01.09.2021  kl 13:39

01.09.21: Gjeldene priser på ull avregnet til produsent

Ulltype Tilskudd (kr) Tillegg fra Fatland (kr) Tot.betaling til prod. (kr)
A1 53.00 1.00 54.00
B1 47.00 1.00 48.00
B2 20.00 1.00 21.00
C1 53.00 3.00 56.00
C2 20.00 1.00 21.00
C1S 30.00 1.00 31.00
C2S 00.00 0.00 0.00
F1 47.00 5.00 52.00
F2 20.00 1.00 21.00
F1s 30.00 1 31
F1p 30.00 1 31
G 00.00 0.00 0.00
V 00.00 0.00 0.00
H1 20.00 00.00 20.00
H2 00.00 1.00 1.00
H3 00.00 00.00 00.00

Avregningsprisene tar utgangspunkt i at ulla blir levert ullstasjonene av den enkelte produsent. Dersom vi henter ulla, eller den blir ekspedert på vår kostnad, belastes leverandøren for frakt med minimum 90 øre pr. kg.

Lokal lag for Sau&Geit kan gi inntil 85 øre pr. kg i innsamlingsgodtgjørelse, ved aktiv medvirkning til innsamling av ull.

ULLSTASJON ØLEN

Telefon: 94520949

Send: e-post

Bankkonto: 5337.06.33327

Org.nr.: NO 967 320 552 MVA

ULLSTASJON HOMMERSÅK (SANDNES)

Telefon: 51 66 93 93

ULLSTASJON LEKNES

(LOFOTEN) Telefon: 76 08 06 45

Andre saker