To blæselam

Prognosert prisløype for småfe 2. halvår 2024

Prisløype lam 2. halvår 2024:

Veke Dato Noteringspris Grunntilskot Omsetnadsavgift Sesongtillegg Prisendring
27 01.jul +kr 1,60 opp kr 1,60
31 29.jul opp kr 1,00
33 12.aug kr 3,00 opp kr 3,00
35 26.aug -kr 0,50 kr 3,00 ned kr 0,50
36 02.sep -kr 1,00 -kr 0,50 kr 3,00 ned kr 1,50
37 09.sep -kr 1,00 +kr 1,00 kr 3,00 ned kr 2,00
38 16.sep -kr 2,00 kr 1,50 ned kr 3,50
39 23.sep -kr 1,00 -kr 0,50 kr 1,50 ned kr 1,50
40 30.sep -kr 1,00 kr 0,00 ned kr 2,50


Prisprognosen viser prisutviklinga på lam for 2. halvår 2024. Prisendringa gjeld lam slakta i vektgruppe 13-25 kg og inkluderer grunntilskot og omsetningsavgift.

Prisløype sau og ung sau 2. halvår 2024:

Det er tidlegare varsla ein reduksjon i engrosprisen for sau på kr 3,00 frå 1. juli. Her kjem den fullstendige prisløypa. Prisreduksjonen i veke 27 gjeld berre for sau, medan endringane i veke 37 og 41 gjeld både sau og ung sau.

Veke Dato Noteringspris Grunntilskot Omsetnadsavgift Sesongtillegg Prisendring
Kun sau 27 01.jul -kr 3,00 ned kr 3,00
33 12.aug kr 2,00 opp kr 2,00
34 29.aug kr 2,00
35 26.aug kr 2,00
36 02.sep -kr 1,00 kr 0,00 ned kr 3,00
37 09.sep -kr 3,00 kr 0,00 ned kr 3,00
41 07.okt +kr 3,00 kr 2,00 opp kr 5,00
42 14.okt +kr 1,00 kr 2,00 opp kr 1,00
43-45 21.okt kr 2,00
46 11.nov kr 0,00 ned kr 2,00

Følgjande endringar gjeld frå 1. januar 2024:

  • Kvalitetstilskot for lam i klasse O+ eller betre aukar frå kr 525,- til kr 545,-. Merk at det IKKJE vert utbetalt kvalitetstilskot etter telledato 1. mars, og fram til 15. april!
  • Kvalitetstilskot for kjeslakt aukar frå kr 350,- til kr 420,- i 2024. Vektgrensa for kvalitetstilskotet på kjeslakt er heva frå 3,5 til 5,0 kg.

Publisert 30.05.2024  kl 13:37

Oppdatert 24.06.2024  kl 09:06

Andre saker