sau

Vi øker betalinga for sau fra 05.10.2020

Prisene er styrt av forholdet mellom tilbud og etterspørsel. I flere år har det totale markedet i Norge vært mettet av sauekjøtt, dette har tatt prisene kraftig ned.

Etter hardt arbeid, deriblant fra Fatland, som har vært med å tatt ut store mengder fryst sauekjøtt, er nå lagerene tomme for sau.

Bestillingene for kommende sesong gir oss håp om godt salg.

Dette er gode nyheter – og betyr at vi har mulighet til å heve utbetalingsprisen til bonden for sauekjøt.

Vi innfører derfor nå kvalitetstillegget: «Fatland Sau».

Alle saueslakt mellom 23-45 kg, klasse O+ og bedre og fettgruppe 2- til 3+ blir premiert med 4 kr/kg ekstra.

I tillegg dobler vi sesongtillegget til 2 kr/kg for alle sauer slaktet i kampanjeukene (33-35 og 41-45).

Publisert 29.09.2020  kl 11:24

Oppdatert 07.12.2020  kl 13:25

Andre saker