Småfe 2017

Økt engrospris på lam

Med bakgrunn i ekstraordinære store kostnadsøkninger i landbruket ble det i møte omsetningsrådet 01.02.22 gitt åpning for økning av engrosprisene.

Fatland registrerer med glede, at markedsregulator vedtok allerede samme dag, økning i gjennomsnitts engrospris første halvår 2022 på lam.

Økning på lam blir 1,50 kroner.

Oppdatert prisløype blir som følger:

Dette er prisløypen på engrosprisen, om en kan ta dette fullt ut i avregningspris avhenger av eventuelle prisendringer på slakt, transport og biproduker.

Publisert 02.02.2022  kl 13:15

Oppdatert 22.03.2022  kl 13:05

Andre saker