DSC 4771

Avregningspriser småfe

 • Nye avregningspriser gjeldende fra 01.04.2024

  Ung sau og sau					Ned kr	0,19 
  Lam					            Ned kr	0,22 
  Geit					            Ned kr	0,26 
  Kje					            Ned kr	0,79
  Last ned PDF

Oppdaterte priser for levering av sau og lam til Fatland.

Vilkår, pristillegg og bonuser ved levering til Fatland

Publisert 06.10.2015  kl 07:51

Oppdatert 10.05.2022  kl 15:10

 • 11.03.2024
  Ingen endring for småfe.
 • 04.03.2024
  Ingen endring for småfe.
 • 26.02.2024
  Grunntilskuddsendring fra 26/2-24		
  		
  Vær	opp kr	5,00
 • 29.01.2024
  Ingen endring for småfe.
 • 01.01.2024
  Lam		                 Opp kr	1,53 
  Ung sau, sau og vær		   Ned kr	0,05 
  Kje		                 Ned kr	0,03 
  
  
  
  Endring i Omsetningsavgift for alle dyreslag.											
  Grunntilskudd er endret for lam											
  Endringer i Pristilskudd for kje og lam, jfr Jordbruksavtalen 2023-2024. 											
  Endringen skyldes endring i engrospriser for storfe, kalv, lam, kje og råne, endrede omsetningsavgifter for storfe, småfe og svin, økte slaktekostnader for samtlige.
 • 18.12.2023
  Ingen endring for småfe.
 • 04.12.2023
  Ingen endring for småfe.
 • 27.11.2023
  Ingen endring for småfe.
 • 13.11.2023
  Ingen endring
 • 23.10.2023
  Ingen endring for småfe.
 • 16.10.2023
  Ung sau og sau: Opp kr. 1,00
  
  Vær: Ned kr. 5,00
  
  Endringene skyldes grunntilskuddendringer
 • 09.10.2023
  Ung sau og sau: Alle klasser opp kr. 3,00
  
  Endringen skyldes økt engrospris.
 • 02.10.2023
  Ingen endring for småfe.
 • 25.09.2023
  Lam: Alle klasser og grupper ned kr. 0,50
  
  Endringen skyldes redusert engrospris.
 • 18.09.2023
  Lam: Alle klasser og grupper ned kr. 0,70
  
  Endringen skyldes redusert engrospris.
 • 16.09.2023
  Ung sau og sau: Opp kr. 1,00
  
  Vær: Ned kr. 5,00
  
  Endringer skyldes grunntilskuddendringer
 • 11.09.2023
  Lam: Alle klasser og grupper ned kr. 1,80
   
   
   
  Endringen skyldes redusert engrospris og økt omsetningsavgift
 • 04.09.2023
  Lam: Alle klasser og grupper ned kr. 2,30
  
  Ung sau og sau: Alle klasser ned kr 4,00
  
  Vær: Alle klasser ned kr. 0,40
  
  
  Grunntilskuddsendring fra 04.09.2023
  
  Lam: Ned kr 0,50
  
  Sau: Ned kr 1,00
  
  
  Endringen skyldes økt omsetningsavgift endret engrospris for småfe.
 • 28.08.2023
  Lam Alle klasser og grupper Ned kr 1,00
 • 21.08.2023
  Lam	Alle klasser og grupper			Ned kr	0,50
 • 31.07.2023
  LAM alle klasser og grupper opp kr 1,00
 • 03.07.2023
  Lam: Klasse P- til O ned kr 2,06
  Lam: Klasse O+ ned kr 1,56
  Lam: Klasse R- ned kr 0,56
  Lam: Klasse R opp kr 0,44
  Lam: Klasse R+ til E+ opp kr 1,44
  
  Lam - Fett-trekket for gruppe 3+ reduseres fra -6kr til -5kr.
  
  Ung sau og sau: Klasse P- til O ned kr 2,30
  Ung sau og sau: Klasse O+ ned kr 1,80
  Ung sau og sau: Klasse R- ned kr 0,80
  Ung sau og sau: Klasse R opp kr 0,20
  Ung sau og sau: Klasse R+ til E+ Opp kr 1,20
  
  Geit: Alle 0pp kr 0,05 Kje: Alle ned kr 0,05
  
  Kje: Alle ned kr 0,05
 • 29.05.2023
  Lam: Alle klasser og grupper opp kr. 4,00
 • 01.05.2023
  Ingen endring for småfe.
 • 17.04.2023
  Ingen endring for småfe.
 • 10.04.2023
  Lam, ung sau, sau og vær: Alle klasser og grupper ned kr. 0,20
 • 27.03.2023
  Ingen endring for småfe.
 • 27.02.2023
  Ingen endring for småfe.
 • 16.01.2023
  Ingen endring for småfe.
 • 02.01.2023
  Lam:	Alle opp kr.	3,41 
  Ung sau og sau: Alle opp kr.	1,06 
  Vær: Alle	opp kr.	0,06 
  Geit: Alle	opp kr.	1,32 
  Kje: Alle	opp kr.	0,01 
  
  Grunntilskudd lam øker til hhv kr 3,80 og kr 4,80
  
  Endringene skyldes økte engrospriser, økte slaktekostnader, reduserte innmatverdier for samtlige, og økt omsetningsavgift for storfe & kalv og svin.
 • 19.12.2022
  Ingen endring for småfe.
 • 12.12.2022
  Ingen endring for småfe.
 • 05.12.2022
  Ingen endring for småfe.
 • 28.11.2022
  Ingen endring for småfe.
 • 14.11.2022
  Ingen endring for småfe.
 • 07.11.2022
  Ingen endring for småfe.
 • 17.10.2022
  Ung sau og sau: Opp kr. 1,00 til kr 3,50 
  Vær: Ned kr. 5,00 til kr. 0,00
 • 10.10.2022
  Ung sau og sau: Alle klasser opp kr.3,00 
  
  Endringene skyldes økt engrospris.
 • 03.10.2022
  Ingen endring for småfe.
 • 26.09.2022
  Lam: Ned kr. 0,50
 • 19.09.2022
  Lam: Alle klasser og grupper ned kr. 0,70 
  								
  Endringene skyldes redusert engrospris og økt omsetningsavgift for lam, samt korrigerte slaktekostnader for samtlige.
 • 05.09.2022
  Sau og ung sau: Alle ned kr. 3,48
  Lam: Alle ned kr. 1,85
  Geit: Alle ned kr. 0,16
  Kje: Alle ned kr. 1,80
  
  Endringene skyldes redusert engrospris for ung sau, sau og lam, redusert grunntilskudd og økte slaktekostnader for samtlige.
 • 29.08.22
  Lam: Alle klasser og grupper ned kr. 1,00 	
  
  Endringen skyldes redusert engrospris for lam, og reduserte hudverdier på storfe som følge av verdensmarkedet for skinnprodukter.
 • 22.08.22
  Lam: Alle klasser og grupper ned kr. 0,50 
  
  Endringen skyldes redusert engrospris.
 • 08.08.2022
  Ingen endring for småfe.
 • 01.08.2022
  Lam: Alle klasser og grupper opp kr 2,60
  
  Endringen skyldes økt engrospris for storfe & kalv, gris, purke og lam, samt redusert omsetningsavgift for lam.
  
  Omsetningsavgift for lam er redusert med kr 1,00.
 • 04.07.2022
  Lam: Alle klasser og grupper opp kr. 0,20 
  Ung sau og sau: Alle klasser opp kr. 1,11 
  Vær: Alle klasser opp kr. 0,01 
  Geit: Alle klasser opp kr. 0,09 
  Kje: Alle klasser og grupper opp kr. 0,03 
  
  Endringen skyldes økt engrospris, økt forskningsavgift, økte frakt- og slaktekostnader og reduserte innmatverdier for alle.
 • 20.06.22
  Ingen endring for småfe.
 • 30.05.2022
  Lam alle klasser og grupper: opp kr. 4,00 
  
  Endringen skyldes økt engrospris.
 • 02.05.2022
  Ingen endring for småfe.
 • 18.04.2022
  Sau, ung sau og vær: Ned kr. 0,21
  Lam: Ned kr. 0,22
  Geit: Ned kr. 0,02
  Kje: Ned kr. 0,46
  
  Kje vektintervallet 0-3,4 kg er fjernet
  
  Endringene skyldes økt engrospris for storfe, kalv og geit. Slaktekostnader m/inntransport er økt og reduserer avregningspris.
 • 28.03.2022
  Ingen endring for småfe.
 • 14.03.2022
  Lam Opp; kr.1,00
 • 28.02.2022
  Vær: Opp kr.5,00
  
  Lam: Alle klasser og grupper opp kr. 2,75
  
  Ung sau, sau og vær: Alle klasser opp kr. 0,20
  
  Endringene skyldes økte engrospriser for lam som følge av ekstraordinær økning av PGE, og redusert omsetningsavgift for alle.
  Varslet prisnedgang på storfe uteblir som følge av nevnte økning av PGE.
 • 31.01.2022
  Lam: Alle klasse og grupper opp kr. 2,00
 • 03.01.2022
  	
  Lam: Klasse P til E+ alle vektgruper opp kr 1,89
  
  Lam Klasse P- Alle vektgruper Ned kr 3,11
  
  Ung sau og sau: Alle klasser Opp kr 4,95
  
  Endringene skyldes økte engrospriser på lam (utenom klasse P-), sau, ungsau, purke og gris. Redusert omsetningsavgift for lam, ung sau, sau og vær.
 • 20.12.2021
  Geit: P-, P & P+ Opp kr. 0,08
  
  Alle klasser fra O- til E+ Opp kr. 3,08
  
  Kje: P-, P & P+ Opp kr. 0,08
  
  Alle klasser fra O- til E+ Opp kr. 3,08
  
  Vær Alle klasser Opp kr. 0,05
 • 13.12.2021
  Ingen endring for småfe.
 • 06.12.2021
  Ingen endring for småfe.
 • 15.11.2021
  Ingen endring for småfe.
 • 18.10.2021
  Ung sau og sau: Opp kr. 2,00
   
  Vær: Ned kr. 5,00
 • 11.10.2021
  Lam: Alle ned kr.0,50
  
  Endringen skyldes grunntilskuddsendring
 • 04.10.2021
  Ung sau og sau: Alle klasser og grupper opp kr.3,00
 • 27.09.2021
  Lam: Alle klasser og grupper ned kr.1,30
  
  Endringen skyldes redusert engrospris for lam.
 • 20.09.2021
  Lam: Alle klasser og grupper ned kr.1,60
   
   
   
  Endringen skyldes redusert engrospris.
 • 13.09.2021
  Lam: Alle klasser og grupper: Ned kr.1,80
 • 06.09.2021
  Lam: Alle klasser og grupper: ned kr. 1,50
  
  Sau og ung sau: Alle ned kr. 3,00
  
  Lam: Ned kr. 0,50
   
  Sau og ung sau: Ned kr. 2,00
  
   
  Endringen skyldes redusert engrospris.
 • 30.08.2021
  Lam: Alle klasser og grupper Ned kr.1,00
  
  Endringen skyldes redusert engrospris.
 • 23.08.2021
  Lam: Alle klasser og grupper: Ned kr.0,50
  
  Endringen skyldes redusert engrospris.
 • 05.07.2021
  Ung sau, sau & vær: Alle klasser ned kr.0,19
  
  Geit:Alle klasser unntatt P-, P & P+ Ned kr. 0,25
  
  Geit: Klasse P-, P P+ Ned kr. 0,05
  
  Kje: Alle klasser og grupper unntatt P- & P Ned kr. 0,90
  
  Endringene skyldes økte engrospriser lam, samt endrede innmatverdier og økte slaktekostnader for alle.
 • 31.05.2021
  LAM: ALLE KLASSER OG GRUPPER OPP KR.4,00
  
  ENDRINGEN SKYLDES ØKT ENGROSPRIS
 • 17.05.2021
  SAU: KLASSE P- TIL OG MED P, OPP KR 3,80
   
  KLASSE O-, OPP KR 8,80
   
  KLASSE O, OPP KR 11,80
   
  KLASSE O+ OPP KR 6,90
   
  KLASSE R- OPP KR 7,40
   
  KLASSE R OPP KR 7,90
   
  KLASSE R+ OPP KR 8,40
   
  KLASSE U- OPP KR 8,90
   
  KLASSE U OPP KR 8,80
   
  KLASSE U+ OPP KR 9,30
   
  KLASSE E- OPP KR 9,80
   
  KLASSE E OPP KR 10,30
   
  KLASSE E+ OPP KR 10,80
   
   
  UNG SAU: KLASSE P- og P OPP KR 6,50
   
  KLASSE P+ OPP KR 3,80
   
  KLASSE O- OPP KR 6,80
   
  ALLE KLASSER FRA O TIL OG MED E+ OPP KR 8,80
   
  
  ENDRINGEN SKYLDES ØKTE ENGROSPRISER OG ENDRET DIFFERANSIERING MELLOM DE ULIKE KLASSENE
 • 03.05.2021
  Ingen endring for småfe.
 • 19.04.2021
  Ingen endring for småfe.
 • 05.04.2021
  Ingen endring for småfe.
 • 01.03.2021
  LAM: ALLE KLASSER OG GRUPPER OPP KR 1,30
 • 22.02.2021
  Ingen endring for småfe.
 • 08.02.21
  LAM: ALLE OPP KR.1,10
 • 04.01.2021
  LAM ALLE KLASSER OG GRUPPER OPP KR. 1,50
  
  UNG SAU ALLE KLASSER OPP KR. 0,90
  
  SAU KLASSE P- T.O.M. O-.OPP KR. 0,90
  
  SAU KLASSE O NED KR. 0,60
  
  SAU KLASSE O+ T.O.M. U-.OPP KR. 4,80
  
  SAU KLASSE U T.O.M. E+.OPP KR. 2,40
  
  VÆR ALLE KLASSER: OPP KR. 0,25
  
  GEIT ALLE KLASSER OPP KR.0,05
  
  KJE ALLE KLASSER OG GRUPPER OPP KR. 0,04
 • 21.12.2020
  Ingen endring for småfe.
 • 14.12.2020
  Ingen endring for småfe.
 • 7.12.2020
  Ingen endring for småfe.
 • 02.11.2020
  Ingen endring for småfe.
 • 19.10.2020
  UNG SAU OG SAU : ALLE OPP KR 2,00 
  
  VÆR: ALLE NED KR 5,00 
  									        -
 • 12.10.2020
  UNG SAU, SAU & VÆR ALLE KLASSER: OPP KR. 2,00
  
  ENDRINGEN SKYLDES REDUSERT OMSETNINGSAVGIFT PÅ UNG SAU, SAU OG VÆR.
 • 05.10.2020
  LAM: ALLE KLASSER OG GRUPPER NED KR.0,50 
   	 	 	 	 	 	 	 	 	 
  ENDRINGEN SKYLDES REDUSERT ENGROSPRIS.	 	 	 	 	 	 	 	 
   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
  GRUNNTILSKUDDSENDRINGER F.O.M. 05.10.2020:	 	 	 	 	 	 	 	 
   	 	 	 	 	 	 	 	 	 
  LAM: ALLE NED KR. 0,50.
 • 21.09.2020
  LAM: ALLE KLASSER OG GRUPPER NED KR.1,60 
  
  
  ENDRINGEN SKYLDES REDUSERT ENGROSPRIS.
 • 14.09.2020
  	 	 	 	 	 	 	 
   	 	 	 	 	 	 	 	 	
  LAM ALLE KLASSER OG GRUPPER NED KR. 1,80 
   	 	 	 	 	 	 	 	 	 
  ENDRINGEN SKYLDES REDUSERT ENGROSPRIS OG ØKT OMSETNINGSAVGIFT.
 • 07.09.2020
  LAM: ALLE KLASSER OG GRUPPER NED KR. 1,50 
   	 	 	 	 	 	 	 	 	 
  ENDRINGEN SKYLDES REDUSERT ENGROSPRIS.
 • 31.08.2020
  LAMcALLE KLASSER OG GRUPPER: NED KR. 0,50
   
   
  SAU, UNG SAU OG VÆR: ALLE KLASSER NED KR.2,00
  
   ENDRINGEN SKYLDES REDUSERTE ENGROSPRISER PÅ LAM. I TILLEGG ER DET ØKT OMSETNINGSAVGIFT PÅ SAU, UNG SAU OG VÆR.
 • 24.08.2020
  LAM: ALLE KLASSER OG GRUPPER NED KR. 0,50
  
  ENDRINGEN SKYLDES ENDRET ENGROSPRISER
 • 03.08.2020
  LAM: ALLE KLASSER OG GRUPPER OPP KR. 5,70
   
  UNG SAU, SAU OG VÆR: ALLE KLASSER OPP KR.2,00
   
   
  ENDRINGEN SKYLDES ØKT ENGROSPRISER LAM SAMT REDUSERT OMSETNINGSAVGIFT PÅ LAM, UNG SAU, SAU OG VÆR.
  
  OMSETNINGSAVGIFT ER REDUSERT MED KR 2,- FOR SAU OG KR 1,- FOR LAM.
 • 20.07.2020
  Ingen endring for småfe.
 • 07.07.2020
  Ingen endring for småfe.
 • 26.06.2020
  LAM:KLASSE P OVER 16,0 KG NED KR. 2,89
   
  LAM: KLASSE P+ OVER 16,0 KG NED KR.4,39
   
  LAM: KLASSE O- OVER 16,0 KG NED KR.1,39
   
  LAM: KLASSE P UNDER 9,0 KG. NED KR.7,89
   
  LAM: KLASSE P 9,1-13,0 KG NED KR. 6,39
   
  LAM: KLASSE P 13,1-16,0 KG. NED KR. 4,39
   
  LAM: KLASSE P+ UNDER 9,0 KG NED KR. 9,39
   
  LAM: KLASSE P+ 9,1-13,0 KG NED KR.7,89
   
  LAM: KLASSE P+ 13,1-16,0 KG NED KR.5,89
   
  LAM: KLASSE O- UNDER 9,0 KG NED KR.4,39
   
  LAM KLASSE O- 9,1-13,0 KG NED KR. 2,89
   
  LAM KLASSE O- 13,1-16,0 KG NED KR. 0,89
   
  LAM: ØVRIGE KLASSER OG GRUPPER OPP KR. 0,61
   
  UNG SAU: ALLE KLASSER NED KR. 0,09
   
  SAU: KLASSE P- T.O.M. O-.OPP KR. 0,31
   
  SAU: KLASSE O T.O.M. U-. OPP KR. 1,81
   
  SAU: KLASSE U T.O.M. E+. OPP KR.3,81
   
  VÆR: ALLE KLASSER: NED KR.
  0,04
   
  GEIT: KLASSE P-, P OG P+. OPP KR 0,06
   
  GEIT: ØVRIGE KLASSER NED KR. 0,04
   
  KJE: KLASSE P- OG P. OPP KR.0,06
   
  KJE: ØVRIGE KLASSER OG GRUPPER NED KR.0,04
  
  ENDRINGENE SKYLDES ØKT ENGROSPRIS PÅ LAM, SAU, ØKTE SLAKTEKOSTNADER OG AVGIFTER FOR SAMTLIGE SAMT
  REDUSERT OMSETNINGSAVGIFT PÅ LAM. I TILLEGG ER DET PÅ LAM FORETATT JUSTERINGER PÅ DE LAVESTE
  KLASSENE OG PÅ ALLE VEKTER UNDER 16 KG PÅ LAM.
 • 08.06.2020
  Ingen endring for småfe.
 • 04.05.2020
  Ingen endring for småfe.
 • 20.04.2020
  Ingen endring for småfe.
 • 13.04.2020
  LAM: ALLE KLASSER OG GRUPPER NED KR. 1,00 PR. KG.
  
  Endringene skyldes redusert engrospris på lam.
 • 30.03.2020
  Ingen endring for småfe.
 • 16.03.2020
  Lam, alle klasser og grupper, opp 0,50 kr per. kg. 	
  Endringene skyldes økt engrospris,
 • 02.03.2020
  Ingen endring for småfe.
 • 24.02.2020
  Grunntilskudd opp kr. 5,00, pr. kg.
 • 10.02.2020
  Lam, alle klasser og grupper, opp kr. 0,80 pr. kg. Endringen skyldes økte engrospriser.
 • 03.02.2020
  Lam, alle, opp kr. 0,90 pr. kg. Endringene skyldes forandringer i grunntilskuddet.
 • 27.01.2020
  Ingen endring for småfe.
 • 30.12.2019
  Lam, alle klasser og grupper, opp kr. 0,98 pr. kg. Ung sau og sau, alle klasser, opp kr. 0,86 pr. kg. Vær, alle klasser, ned kr. 0,14 pr. kg. Geit, alle klasser P-, P og P+, ned kr. 0,07 pr. kg. Geit, alle øvrige klasser, ned kr. 0,17 pr. kg. Kje, klasser P- og P, ned kr. 0,09 pr. kg. Kje, alle øvrige klasser, ned kr. 0,49 pr. kg. Endringene skyldes økte engrospriser for lam. Omsetningsavgiften er redusert på småfe. I tillegg er det økte slaktekostnader, samt reduserte innmatverdier for samtlige.
 • 16.12.2019
  Ingen endring for småfe.
 • 09.12.2019
  Ingen endring for småfe.
 • 02.12.2019
  Ung sau, sau og vær, alle klasser, ned kr, 2,00 pr. kg. Endringene skyldes økt omsetningsavgift.
 • 18.11.2019
  Ingen endring for småfe.
 • 28.10.2019
  F.o.m. 28.10.2019 følgende endringer i grunntilskudd: Sau og ung sau, alle klasser og grupper, opp kr. 2,00 pr. kg. Vær, alle klasser og grupper, ned kr. 5,00 pr. kg.
 • 21.10.2019
  Ingen endring for småfe.
 • 14.10.2019
  Ung sau, sau og vær, alle klasser, opp kr. 2,00 pr. kg. Kje, klasse P- og P, opp kr. 0,04 pr. kg. Kje, alle øvrige klasser og grupper, ned kr. 0,26 pr. kg. Endringene skyldes redusert skinnverdi på kje, samt redusert omsetningsavgift for ung sau, sau og vær.
 • 30.09.2019
  Lam, alle klasser og grupper, ned kr. 1,30 pr. kg. Endringene skyldes reduserte engrospriser.
 • 23.09.2019
  Lam, alle klasser og grupper, ned kr. 1,80 pr. kg. Endringene skyldes redusert engrospris på lam.
 • 16.09.2019
  Lam, alle klasser og grupper, ned kr. 2,00 pr. kg. Endringene skyldes redusert engrospris og økt omsetningsavgift.
 • 09.09.2019
  Lam, alle klasser og grupper, ned kr. 1,50 pr. kg. Endringen skyldes redusert engrospris på lam.
 • 02.09.2019
  Lam, alle klasser og grupper, ned kr. 1,00 pr. kg. Ung sau, sau og vær, alle klasser, ned kr. 2,00 pr. kg. Endringene skyldes redusert engrospris på lam, samt økt omsetningsavgift på sau.
 • 26.08.2019
  Lam, alle klasser og grupper, ned kr. 0,50 pr. kg. Endringen skyldes redusert engrospris.
 • 05.08.2019
  Lam, alle klasser og grupper, opp kr. 3,20 pr. kg. Endringene skyldes økt engrospris, samt redusert omsetningsavgift for lam med kr. 1,00 pr. kg.
 • 01.07.2019
  Lam, alle klasser og grupper, opp kr. 0,35 pr. kg. Ung sau og sau, alle klasser, opp kr. 1,64 pr. kg. Vær, alle klasser, opp kr. 1,74 pr. kg. Geit, klasse P- og P, opp kr. 0,03 pr. kg. Geit, klasse P+, ned kr. 0,27 pr. kg. Geit, øvrige klasser, ned kr. 0,47 pr. kg. Kje, alle grupper i klasse P-, ned kr. 0,03 pr. kg. Kje, alle grupper i klasse P, ned kr. 0,23 pr. kg. Kje, alle øvrige klasser og grupper, ned kr. 1,43 pr. kg. Endringene skyldes økt engrospris på lam, geit klasse P-,P og P+, Kje klasse P- og P+, endrede slaktekostnaber og innmatverdier, samt redusert omsetningsavgift på lam og sau.
 • 17.06.2019
  Ingen endring for småfe.
 • 03.06.2019
  Ingen endring for småfe.
 • 22.04.2019
  Lam, alle klasser og grupper, opp kr. 4.00 pr. kg. Endringene skyldes økt engrospris.
 • 04.03.2019
  Ingen endring for småfe.
 • 25.02.2019
  Lam, alle klasser og grupper, opp kr. 1,00 pr. kg. Endringen skyldes økt engrospris.
 • 04.02.2019
  Lam, alle klasser og grupper, opp kr. 1,00 pr. kg. Endringene skyldes økt engrospris. Samtidig økes fra 04.02.2019 grunntilskuddet på lam, alle klasser og grupper med kr. 1,00 pr. kg.
 • 28.01.2019
  Ingen endring for småfe.
 • 14.01.2019
  Lam, alle klasser og grupper, opp kr. 0,82 pr. kg. Ung sau, sau og vær, alle klasser, ned kr. 0,15 pr. kg. Geit, klasse P- og P, opp kr. 0,02 pr. kg. Geit, alle øvrige klasser, ned kr. 0,18 pr. kg. Kje, klasse P, ned kr. 0,20 pr. kg. Kje, klasse P+ t.o.m. E, ned kr. 0,60 pr. kg. Endringene skyldes økt engrospris på lam, samt økte slaktekostnaber for samtlige.
 • 31.12.2018
  Lam, alle klasser og grupper, opp kr. 1,25 pr. kg. Ung sau, sau og vær, alle klasser, opp kr. 0,75 pr. kg. Geit, klasse P- og P, ned kr. 0,05 pr. kg. Geit, alle øvrige klasser, ned kr. 0,15 pr. kg. Kje, klasse P- under 3,4 kg., opp kr. 0,05 pr. kg. Kje, alle øvrige klasser og grupper, ned kr. 0,15 pr. kg. 
  
  Endringene skyldes økt engrospris, redusert omsetningsavgift, økte fraktkostnader og reduserte innmatverdier.
 • 17.12.2018
  Ingen endring for småfe.
 • 10.12.2018
  Ingen endring for småfe.
 • 03.12.2018
  Ung sau, sau og vær, alle klasser, ned kr. 2,00 per kg. Endringene skyldes økning i omsetningsavgiften.
 • 26.11.2018
  Ung sau og sau, alle klasser og grupper, ned kr. 3,00 pr. kg. Endringen skyldes redusert engrospris. Grunntilskuddsendringer f.o.m. 26.11.2018: Ung sau og sau, alle klasser og grupper, ned kr. 1,00 pr. kg.
 • 12.11.2018
  Lam, alle klasser og grupper, ned kr. 1,00 pr. kg. Endringen skyldes redusert engrospris.
 • 05.11.2018
  Ingen endring for småfe.
 • 29.10.2018
  Sau og ung sau, alle klasser, opp kr. 1,00 pr. kg. Endringen skyldes økt engrospris. Fra og med 29.10.2018 er det følgende endringer i grunntilskudd: Sau og ung sau, alle, opp kr. 1,00 pr. kg. Vær, alle, ned kr. 5,00 pr. kg.
 • 22.10.2018
  Sau og ung sau, alle klasser, opp kr. 4,00 pr. kg. Vær, alle klasser, opp kr. 2,00 pr. kg. Endringene skyldes økt engrospris på sau og ung sau, samt redusert omsetningsavgift på sau, ung sau og vær.
 • 15.10.2018
  Ingen endring for småfe.
 • 08.10.2018
  Lam, alle klasser og grupper, ned kr. 0,50 pr. kg. Endringene skyldes redusert engrospris på lam.
 • 01.10.2018
  Lam, alle klasser og grupper, ned kr. 1,30 per kg. Endringen skyldes redusert engrospris.
 • 24.09.2018
  Lam, alle klasser og grupper, ned kr. 1,80 per kg. Endringen skyldes redusert engrospris.
 • 17.09.2018
  Lam, alle klasser og grupper, ned 1,00 per kg. Endringen skyldes redusert engrospris.
 • 10.09.2018
  Lam, alle klasser og grupper, ned kr. 1,50 per kg. Endringen skyldes redusert engrospris.
 • 03.09.2018
  Lam, alle klasser og grupper, ned kr. 1,07 per kg. Ung sau, klasse P- og P, ned kr. 2,07 per kg. Ung sau, alle øvrige klasser, ned kr. 3,07 per kg. Sau, klasse P- t.o.m. O, ned kr. 2,37 per kg. Sau, alle øvrige klasser, ned kr. 3,07 per kg. Vær, alle klasser, ned kr. 0,07 per kg. Kje, alle klasser og grupper, ned kr. 0,08 per kg. Geit, alle klasser, ned kr. 0,07 per kg. Endringene skyldes redusert engrospris og reduserte innmatverdier, samt redusert grunntilskudd på lam, ung sau og sau (lam, alle, ned kr. 0,50 per kg. og ung sau og sau, alle, ned kr. 1,00 per kg.
 • 27.08.208
  Lam, alle klasser og grupper, ned kr. 2,05 per kg. Ung sau og sau, ned kr. 1,55 per kg. Vær, alle klasser, ned kr. 0,55 per kg. Endringene skyldes redusert engrospris på lam, samt økte kostnader for samtlige. I tillegg er omsetningsavgiften på sau og lam økt.
 • 06.08.2018
  Lam, alle klasser og grupper, opp kr. 5,90 per kg. Ung sau og sau, alle klasser og grupper, opp kr. 4,00 per kg. Vær, alle klasser, opp kr. 1,00 per kg. Endringene skyldes økt engrospris på lam, ung sau og sau, samt kr. 1,00 i redusert omsetningsavgift, som øker avregningsprisen tilsvarende.
 • 16.07.2018
  Ingen endring for småfe.
 • 02.07.2018
  Lam, alle klasser og grupper, opp kr. 0,09 per kg. Ung sau, klasse P- og P, ned kr. 0,07 per kg. Ung sau, øvrige klasser, ned kr. 0,37 per kg. Sau, klasse P- t.o.m. O, ned kr. 0,07 per kg. Sau, klasse O+ og bedre, ned kr. 0,37 per kg. Vær, klasse P- t.o.m. U+, ned kr. 0,04 per kg. Vær, klasse E- og bedre, ned kr. 0,34 per kg. Endringene skyldes økt engrospris på lam og lavere klasser på ung sau, sau og vær, sistnevnte for å unngå negativ pris på de lave klassene. I tillegg er det økte diverse kostnader.
 • 30.04.2018
  Ingen endring for småfe.
 • 16.04.2018
  Ingen endring for småfe.
 • 02.04.2018
  Ny pristrapp f.o.m. klasse P+. På grunn av markedsituasjonen for sau reduseres engrosprisen fra 2. april 2018 med i gjennomsnitt om lag kr 5,00 per kg. Samtidig endres pristrappa basert på klasse slik at det blir færre trinn. Det er ikke planlagt flere prisendringer på sau i første halvår.
 • 12.03.2018
  Ingen endring for småfe.
 • 26.02.2018
  Grunntilskuddsendringer fra og med 26.02.2018: Vær, alle, opp kr. 5,00 per kg.
 • 05.02.2018
  Grunntilskuddsendringer fra og med 05.02.2018: Lam, alle, opp kr. 0,90 per kg. Sau og ung sau, alle, opp kr. 1,00 per kg.
 • 15.01.2018
  Lam, alle klasser og grupper, opp kr. 1,49 per kg. Ung sau, sau og vær, alle klasser, ned kr. 0,02 per kg. Endringene skyldes økt engrospris på lam, samt reduserte innmatverdier for alle dyreslag.
 • 01.01.2018
  Lam, alle klasser og grupper, opp kr. 1,93 per kg. Ung sau, klasse P- og P, ned kr. 0,05 per kg. Ung sau, f.o.m. klasse P+ t.o.m. E+, ned kr. 1,05 per kg. Sau, f.o.m. klasse P- t.o.m. P+, ned kr. 0,05 per kg. Sau, f.o.m. klasse O- t.o.m. E+, ned kr. 1,05 per kg. Vær, alle klasser, ned kr. 0,05 per kg. Geit, alle klasser, ned kr. 0,07 per kg. Kje, alle klasser og grupper, ned kr. 0,21 per kg. Endringene skyldes forandringer i slaktekostnadene for alle dyreslag.
 • 18.12.2017
  Ingen endring for småfe.
 • 11.12.2017
  Ingen endring for småfe.
 • 04.12.2017
  Ingen endring for småfe.
 • 13.11.2017
  Lam, alle klasser og grupper, ned 1,00 kr. per kg. Endringen skyldes redusert engrospris. Grunntilskuddsendringer fra og med 13.11.2017: Sau og ung sau, alle, ned kr. 1,00 per kg.
 • 30.10.2017
  Sau og ung sau, f.o.m. klasse P+ t.o.m. E+, opp kr. 1,50 per kg. Endringen skyldes økt engrospris på sau og ung sau. Grunntilskuddsendringer fra og med 30.10.2017: Vær, alle, ned kr. 5,00 per kg.
 • 23.10.2017
  Sau klasse P+ opp kr. 0,50 per kg. Sau, f.o.m. klasse O- t.o.m. E+, opp kr. 1,50 per kg. Ung sau, f.o.m. klasse P+ t.o.m. E+, opp kr. 1,50 kr. per kg. Endringene skyldes økt engrospris på sau og ung sau.
 • 16.10.2017
  Ingen endring for småfe.
 • 09.10.2017
  Lam, alle klasser og grupper, ned kr. 0,50 per kg. Endringene skyldes redusert engrospris på lam. Grunntilskuddsendringer fra og med 09.10.2017: Lam, alle klasser og grupper, ned kr. 0,50 per kg. Ung sau og sau, alle klasser og grupper, opp kr. 1,00 per kg.
 • 02.10.2017
  Lam, alle klasser og grupper, ned kr. 1,27 per kg. Ung sau og sau, alle klasser, opp kr. 0,04 per kg. Endringene skyldes redusert engrospris på lam, samt endringer på innmatverdier.
 • 25.09.2017
  Lam, alle klasser og grupper, ned kr. 1,80 per kg. Endringene skyldes reduserte engrospriser.
 • 18.09.2017
  Lam, alle klasser og grupper, ned kr. 2,00 per kg. Ung sau, klasse P+ t.o.m. E+, ned kr. 1,00 per kg. Sau, klasse O- t.o.m E+, ned kr. 1,00 per kg. Endringene skyldes redusert engrospris på lam, samt økt omsetningsavgift på sau og lam.
 • 11.09.2017
  Lam, alle klasser og grupper, ned kr. 1,50 per kg. Endringene skyldes redusert engrospris.
 • 04.09.2017
  Lam, alle klasser og grupper, ned kr. 1,00 per kg. Ung sau, klasse P t.o.m. E+, ned kr. 3,00 per kg. Sau, klasse P, ned kr. 1,00 per kg. Sau, klasse P+ t.o.m. E+, ned kr. 3,00 per kg. Endringene skyldes reduserte engrospriser. Følgende grunntilskuddsendringer skjer fra og med 04.09.2017: Lam, alle klasser og grupper, ned kr. 0,50 per kg. Ung sau og sau, alle klasser og grupper, ned kr. 1,00 per kg.
 • 28.08.2017
  Lam, alle klasser og grupper, ned kr. 0,50 per kg. Endringene skyldes reduserte engrospriser. 
   
   
   
   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ENDRINGENE SKYLDES REDUSERTE ENGROSPRISER.
 • 07.08.2017
  Lam, alle klasser og vektgrupper, opp kr. 4,00 pr. kg. Ung sau, klasse P, opp kr. 1,00 per kg. Ung sau, klasse P+ t.o.m. E+, opp kr. 4,00 pr. kg. Sau, klasse P, opp kr. 1,00 pr. kg. Sau, klasse P+ opp kr. 3,00 pr. kg. Sau, klasse O- t.o.m. E+, opp kr. 4,00 pr. kg. Endringene skyldes økte engrospriser.
 • 03.07.2017
  Lam, alle klasser og vektgrupper inntil 23,0 kg., ned kr. 0,56 per kg. Lam, alle klasser 23,1-25 kg., ned kr. 1,24 per kg. Lam, alle klasser 25,1-30 kg., ned kr. 2,04. Lam, alle klasser over 30 kg., ned kr. 2,54 per kg. Ung sau, sau og vær, alle klasser, ned kr. 0,55 per kg. Geit, alle klasser, ned kr. 0,07 per kg. Kje, alle klasser og grupper, ned kr. 0,28 per kg. Endringene skyldes endringer i slaktekostnader og innmatverdier. Omsetningsavgiften er endret på sau og lam. Det er innført nye vekttabell-justeringer på tyngre lam.
 • 22.05.2017
  Ingen endring for småfe.
 • 17.04.2017
  Lam, alle klasser og grupper, ned kr. 2,00 per kg. Ung sau, klasse P- og P, ned kr. 5,00 per kg. Ung sau, alle øvrige klasser, ned kr. 10,00 per kg. Sau, klasse P+, ned kr. 9,00 per kg. Sau, klasse P, ned kr. 6,00 per kg. Sau, klasse P-, ned kr. 5,00 per kg. Sau, alle øvrige klasser, ned kr. 10,00 per kg. Endringene skyldes reduserte engrospriser.
 • 20.03.2017
  Ingen endring for småfe.
 • 13.03.2017
  Ingen endring for småfe.
 • 06.03.2017
  Lam, alle klasser og grupper, opp kr. 2,00 per kg. Endringen skyldes økte engrospriser.
 • 27.02.2017
  Grunntilskuddendring fra og med 27.02.2017: Vær, alle, opp kr. 5,00 per kg.
 • 20.02.2017
  Lam, alle klasser og grupper, opp kr. 2,00 per kg. Endringen skyldes økt engrospris.
 • 13.02.2017
  Ung sau og sau, alle klasser, opp kr. 1,00 per kg. Endringen skyldes økt engrospris på ung sau og sau.
 • 06.02.2017
  Lam, alle klasser og grupper, opp kr. 2,50 per kg. Ung sau, sau og vær, alle klasser, opp kr. 0,50 per kg. Endringen skyldes økt engrospris på lam, samt redusert omsetningsavgift på lam, sau, vær og ung sau. I tillegg innføres endringer i grunntilskuddet fra og med 6. februar 2017: Lam, alle klasser og grupper, opp kr. 0,50 per kg. Sau og ung sau, alle klasser, opp kr. 1,00 per kg.
 • 30.01.2017
  Ung sau og sau, alle klasser, opp kr. 1,00 per kg. Endringen skyldes økt engrospris.
 • 23.01.2017
  Ung sau og sau, alle klasser, opp kr. 1,50 per kg. Endringen skyldes økt engrospris.
 • 16.01.2017
  Ung sau og sau, alle klasser, opp kr. 1,50 per kg. Endringen skyldes økt engrospris.
 • 02.01.2017
  Lam, alle klasser og grupper, ned kr. 3,24 per kg. Ung sau, alle klasser, ned 8,21 kr. per kg. Sau, klasse P-, ned kr. 7,21 per kg. Sau, øvrige klasser, ned 8,21 kr. per kg. Vær, alle klasser, ned 0,01 kr. per kg. Geit, klasse P-, ned kr. 0,04 per kg. Geit, øvrige klasser, ned kr. 0,24 per kg. Kje, alle klasser og grupper, ned kr. 0,79 per kg. Endringene skyldes redusert engrospris for lam, ung sau og sau, økt engrospris for vær, samt endrede slaktekostnader. I tillegg blir grunntilskuddsendringer gjennomført fra og med 02.01.2017: Lam, 13-23 kg opp kr. 0,70 per kg. Lam over 23 kg. ned kr. 0,30 per kg.
 • 26.12.2016
  Ingen endring for småfe.
 • 19.12.2016
  Ingen endring for småfe.
 • 12.12.2016
  Ingen endring for småfe.
 • 05.12.2016
  Ingen endring for småfe.
 • 14.11.2016
  Lam, alle klasser og grupper, ned kr. 1,00 per kg. Endringene skyldes endrede engrospriser. I tillegg skjer følgende grunntilskuddsendringer fra og med 14.11.2016: Sau og ung sau, alle, ned kr. 1,00 per kg.
 • 31.10.2016
  Vær, alle, ned kr. 4,50 per kg. Endringen skyldes redusert grunntilskudd.
 • 17.10.2016
  Ung sau og sau, alle klasser, opp 1,50 kr. per kg. Endringen skyldes økte engrospriser. Grunntilskuddsendringer fra og med 17.10.2016: Ung sau og sau, alle klasser, opp 1,00 kr. per kg.
 • 10.10.2016
  Lam, alle klasser og grupper, ned kr. 1,00 per kg. Endringen skyldes redusert engrospris på lam.
 • 03.10.2016
  Lam, alle klasser og grupper, ned kr. 0,80 pr. kg. Ung sau og sau, alle klasser, ned 0,80 kr. pr. kg. Endringen skyldes økt engrospris på vær, samtidig med økt omsetningsavgift på 0,80 kr. pr. kg. på lam, ung sau, sau og vær. Fra 03.10.2016 er samtidig grunntilskudd for lam, alle, satt ned med kr. 0,50 kr. kg.
 • 26.09.2016
  Lam, alle klasser og grupper, ned 0,80 kr. per kg. Endringen skyldes redusert engrospris.
 • 12.09.2016
  Lam, alle klasser og grupper, ned kr. 1,00 per kg. Endringene skyldes redusert engrospris. I tillegg skjer følgende grunntilskuddsendringer f.o.m. 12.09.2016: Lam, alle klasser og grupper, ned 0,50 kr. per kg. Sau og ung sau, alle klasser og grupper, ned kr. 1,00 per kg.
 • 05.09.2016
  Lam, ung sau og sau, alle klasser og grupper, ned 1,50 kr. per kg. Endringene skyldes redusert engrospris.
 • 29.08.2016
  Lam, alle klasser og grupper, ned kr. 0,50 per kg. Endringen skyldes redusert engrospris.
 • 08.08.2016
  Lam, alle klasser og grupper, opp 1,50 kr. per kg. Endringen skyldes økt engrospris.
 • 01.08.2016
  Ingen endring for småfe.
 • 04.07.2016
  Lam, alle klasser og grupper, opp kr. 0,58, per kg. Ung sau og sau, alle klasser, ned kr. 2,20 per kg. Geit, alle klasser, ned kr. 0,15 per kg. Kje, alle klasser og grupper, ned kr. 0,44 kr. per kg. Endringene skyldes økt engrospris på lam, redusert engrospris på ung sau og sau, samt endrede slaktekostnader, innmatverdier, endret forsknings- og kjøttkontrollavgift og skinnverdier på lam.
 • 30.05.2016
  Ingen endring for småfe.
 • 28.03.2016
  Lam, ung sau, sau og vær, alle klasser og grupper, opp kr. 0,13 per kg. Kje, aller klasser og grupper, opp kr. 0,12 per kg. Endringene skyldes økte innmatverdier.
 • 14.03.2016
  Ingen endring for småfe.
 • 29.02.2016
  Vær, alle, opp kr. 4,50 per kg. Økningen skyldes grunntilskuddsendring.
 • 15.02.2016
  Sau og ung sau, alle klasser, opp kr. 1,00 per kg. Endringene skyldes økt engrospris.
 • 08.02.2016
  Lam, alle klasser og grupper, opp 0,50 kr. per kg. Sau og ung sau, alle klasser, opp 1,00 kr. per kg. Økningen skyldes økt grunntilskudd.
 • 01.02.2016
  Sau og ung sau, alle klasser, opp 1,40 kr. per kg. Lam, alle klasser og grupper, opp 0,40 kr. per kg. Vær, alle klasser, opp 0,40 kr. per kg. Endringene skyldes økte engrospriser på sau og ung sau, samt redusert omsetningsavgift på sau, ung sau, lam og vær. Omsetningsavgiften er nå 0,9 kr. per kg.
 • 25.01.2016
  Ung sau og sau, alle klasser, opp kr.1,50 per kg.
 • 18.01.2016
  Ung sau og sau, alle klasser, opp kr. 1,50 per kg. Endringen skyldes økt engrospris.
 • 04.01.2016
  Lam, alle klasser og grupper, ned 0,70 kr. per kg. Ung sau og sau ned kr. 5,22 kr. per kg. Vær, alle klasser, ned 0,02 kr. per kg. Geit og kje, alle klasser og grupper, opp 0,01 kr. per kg. Endringen skyldes redusert engrospris på lam, sau og ung sau, samt økt engrospris på vær. Omsetningsavgiften er økt på storfe/kalv, sau/lam og gris. Diverse trekk og innmatverdier på sau, ung sau, vær, geit, kje og gris er endret. Pristilskudd på lam og kje som skal utbetales av slakteri, jfr, Landbruksdirektoratets brev til slakteriene av 2. november 2015, ref. 15/55136 - 2, er informert om.
 • 28.12.2015
  Ingen endring for småfe.
 • 21.12.2015
  Ingen endring for småfe.
 • 14.12.2015
  Ingen endring for småfe.
 • 07.12.2015
  Ingen endring for småfe.
 • 23.11.2015
  Ingen endring for småfe.
 • 09.11.2015
  Ungsau og sau ned kr 1,00 per kg. Lam opp kr 0,50 per kg. Grunntilskuddsendringer
 • 02.11.2015
  Ingen endring for småfe.
 • 26.10.2015
  Vær ned kr 4,50 pr kg. Grunntilskuddsendringer.
 • 19.10.2015
  Ingen endring for småfe.
 • 12.10.2015
  Ung sau og sau opp kr 1,50 pr kg grunnet økt engropris.
  Grunntilskuddet på ung sau og sau økt med kr 1,00 pr kg.
 • 05.10.2015
  Ingen endring for småfe.
 • 28.09.2015
  Lam ned kr 0,50 pr kg. Endringene skyldes redusert grunntilskudd.
 • 21.09.2015
  Lam ned kr 0,89 pr kg. 
  Geit ned kr 0,07 pr kg. 
  Endringene skyldes redusert engrospris på lam, samt økte skinnverdier på lam.
 • 14.09.2015
  Lam ned kr 1,40 pr kg. Ungsau og sau ned kr 0,40 pr kg. Endringene skyldes redusert engrospris på lam, samt økt omsetningsavgift på samtlige.
 • 07.09.2015
  Lam ned kr 0,80 pr kg. Endringene skyldes redusert engrospris. Sau og ungsau ned kr 1,50 pr kg grunnet redusert engrospris, samt ned kr 1,00 pr kg grunnet redusert grunntilskudd.
 • 31.08.2015
  Lam ned kr 0,80 pr kg. Endringene skyldes redusert engrospris.
 • 24.08.2015
  Lam ned kr 0,50 pr kg. Endringene skyldes redusert grunntilskudd.
 • 03.08.2015
  Lam ned kr 1,60 pr kg. Endringene skyldes redusert engrospris.
 • 06.07.2015
  Ingen endring for småfe.
 • 29.06.2015
  Lam ned kr 2,40 pr kg. Ung sau og sau ned kr 0,21 pr kg. Vær ned kr 0,08 pr kg. Endringene skyldes redusert engrospris. Samt endrede slaktekostnader. Geit ned kr 0,05 pr kg. Kje: Endrede vektgrupper.
 • 08.06.2015
  Lam ned kr. 0,67 pr kg. Ungsau, sau og vær ned kr. 0,07 pr kg. Endringene skyldes reduserte skinnverdier.
 • 25.05.2015
  Ingen endring for småfe.
 • 04.05.2015
  Lam opp kr 7,00 pr kg. Endringene skyldes økt engrospris.
 • 06.04.2015
  Lam ned kr. 0,13 pr kg. Ungsau, sau og vær ned kr. 0,11 pr kg. Geit ned kr. 0,13 pr kg. Kje opp kr. 0,01 pr kg. Endringene skyldes økt engrospris for kje. Samt økte slaktekostnader for samtlige.
 • 09.03.2015
  Ingen endring for småfe.
 • 23.02.2015
  Lam opp kr. 1,00 pr kg. Endringene skyldes økt engrospris. Vær opp kr. 4,50 pr kg. Endringene skyldes grunntilskuddsendringer.
 • 09.02.2015
  Lam opp kr. 1,00 pr kg. Ung sau og sau opp kr. 0,50 pr kg. Endringene skyldes økt engrospris.
 • 02.02.2015
  Lam 13,0-23,0 kg opp kr 0,50 pr kg. Lam >23 kg opp kr. 0,60 pr kg. Ungsau og sau opp kr. 1,00 pr kg. Endringene skyldes økt grunntilskudd.
 • 26.01.2015
  Lam opp kr. 0,30 pr kg. Ungsau og sau opp kr. 1,80 pr kg. Vær opp kr 0,30 pr kg. Endringene skyldes økt engrospris på sau og ung sau. Samt redusert omsetningsavgift på lam, ungsau, sau og vær.
 • 12.01.2015
  Lam opp kr. 0,35 pr kg. Ungsau og sau opp kr. 1,57 pr kg. Vær opp kr. 0,07 pr kg. Endringene skyldes økt engrospris på ungsau og sau, samt økte hud- og skinnverdier.
 • 12.01.2015
  Ungsau og sau opp kr. 1,50 pr kg. Endringene skyldes økt engrospris.
 • 05.01.2015
  Ingen endring for småfe.
 • 29.12.2014
  Lam opp kr. 0,10 pr kg. Ungsau og sau ned kr. 3,90 pr kg. Vær opp kr. 0,02 pr kg. Geit ned kr. 0,04 pr kg. Kje ned kr. 0,08 pr kg. Endringene skyldes endret engrospris, samt økte slaktekostnader og reduserte innmatverdier.
 • 22.12.2014
  Ingen endring for småfe.
 • 15.12.2014
  Ingen endring for småfe.
 • 08.12.2014
  Ingen endring for småfe.
 • 01.12.2014
  Ingen endring for småfe.
 • 10.11.2014
  Lam opp kr. 0,50 pr kg. Ungsau og sau ned kr. 1,00 pr kg. Grunntilskuddsendringer.
 • 03.11.2014
  Ingen endring for småfe.
 • 27.10.2014
  Vær ned kr. 4,50 pr kg. Endringene skyldes redusert grunntilskudd.
 • 13.10.2014
  Ungsau og sau opp kr. 1,00 pr kg. Endringene skyldes økt grunntilskudd.
 • 29.09.2014
  Lam >13 kg ned kr 0,50 pr kg. Endringene skyldes redusert grunntilskudd.
 • 22.09.2014
  Lam ned kr. 0,84 pr kg. Ungsau, sau og vær ned kr. 0,10 pr kg. Endringene skyldes redusert engrospris.
 • 15.09.2014
  Lam ned kr. 1,30 pr kg. Ungsau og sau ned kr. 0,30 pr kg. Endringene skyldes endret engrospris, samt økt omsetningsavgift.
 • 08.09.2014
  Lam ned kr. 0,80 pr kg. Endringene skyldes redusert engrospris. Ungsau og sau ned kr. 1,00 pr kg. Endringene skyldes redusert grunntilskudd.
 • 25.08.2014
  Lam >13 kg ned kr. 0,50 pr kg. Endringene skyldes redusert grunntilskudd.
 • 11.08.2014
  Ingen endring for småfe.
 • 04.08.2014
  Lam ned kr. 1,11 pr kg. Ungsau, sau, vær ned kr. 0,17 pr kg. Endringene skyldes reduserte skinnverdier.
 • 07.07.2014
  Lam ned kr. 0,22 pr kg. Endringene skyldes reduserte skinn- og hudverdier.
 • 30.06.2014
  Lam opp kr. 3,69 pr kg. Ungsau og sau opp kr. 0,72 pr kg. Vær ned kr. 0,10 pr kg. Geit ned kr. 0,28 pr kg. Kje klasse P- og P opp kr. 0,05 pr kg. Kje klasse P+ og O- under 3,5 kg opp kr. 0,05 pr kg. Kje klasse O under 3,5 kg ned kr. 0,05 pr kg. Kje øvrige klasser ned kr 0,75 pr kg.
 • 19.05.2014
  Ingen endring for småfe.
 • 28.04.2014
  Lam ned kr. 1,11 pr kg. Ungsau, sau, vær ned kr. 0,17 pr kg. Endringene skyldes reduserte skinnverdier.
 • 21.04.2014
  Ingen endring for småfe.
 • 24.02.2014
  Lam opp kr. 1,00 pr kg. Endringene skyldes økt engrospris. Vær opp kr.4,50 pr kg. Endringene skyldes grunntilskuddsendringer.
 • 10.02.2014
  Ungsau og sau ned kr 0,23 pr kg. Endringene skyldes redusert skinnverdi.
 • 03.02.2014
  Lam opp kr. 1,00 pr kg. Endringene skyldes økt engrospris, samt grunntilskuddsendringer. Ungsau og sau opp kr. 1,00 pr kg. Endringene skyldes grunntilskuddsendringer.
 • 27.01.2014
  Lam, sau, ungsau og vær opp kr. 0,30 pr kg. Endringene skyldes redusert omsetningsavgift.
 • 13.01.2014
  Lam opp kr. 1,22 pr kg. Vær ned kr. 0,23. Endringene skyldes økt engrospris på lam, samt reduserte skinnverdier på lam og vær.
 • 06.01.2014
  Ingen endring for småfe.
 • Nye avregningspriser gjeldende fra 04.12.2023
  Ingen endring for småfe.

Andre saker