Bonus og leveringstillegg

Her kan du se Fatland sine gode bonus og leveringstillegg.
Les mer

Avregningspriser småfe

Oppdaterte priser for levering av sau og lam til Fatland.
Les mer

Informasjon om prisene på småfe for slaktesesongen 2019

Butikkene og restaurantene ønsker enda mer kvalitetskjøtt av lam og sau. Fatland legger opp til en prisløype som både premierer kvalitet og levering når etterspørselen er på topp.
Les mer

Priser på ull

Fatland har meget god ullhåndtering og gode ullpriser.
Les mer

Økologisk slakt småfe

Pristillegg på økologisk slakt gjeldende fra 18. oktober 2010.
Les mer

Priser nødslakt

Innmelding av nødslakt til Fatland AS avtales direkte med våre nødslaktsjåfører. Priser oppdatert og gjeldende fra 1. mars 2018
Les mer