Ku2

Prognosert prisløype for storfe 2. halvår

Prognosert prisløype for 2. halvår 2024: (Husk innmelding med individnummer i god tid!)

Mandag 1. juli 2024 (uke 27) går engrosprisen ned 20 øre,  => noteringsprisen reduseres tilsvarende med 0,20 kr/kg

Mandag 9. september 2024 (uke 37) går engrosprisen ned 60 øre  => noteringssprisen blir redusert med 0,60 kr/kg

Mandag 30. september 2024 (uke 40) settes omsetningsavgiften opp 240 øre (til 500 øre) => noteringsprisen reduseres med 2,40 kr/kg

Mandag 11. november 2024 (uke 46) settes omsetningsavgiften ned 240 øre  => noteringsprisen går opp med 2,40 kg/kg)

se tabell under

Dato og ukenummer Endring i omsetningsavgift Endring i engrospris Samlet endring noteringspris til produsent

Mandag 1. juli 2024 (uke 27)

ned kr 0,20 kr pr kg ned kr 0,20 pr kg

Mandag 9. september 2024 (uke 37)

ned kr 0,60 kr pr kg ned kr 0,60  pr kg
Mandag 30. september  2024 (uke 40) opp 2,40 kr pr kg (til 5,00 kr pr kg) ned 2,40 kr pr kg
Mandag 11. november (uke 46) ned 2,40 kr pr kg (til 2,60 kr pr kg) opp 2,40 kr pr kg

Prisløypen er en prognose. Det kan komme endringer i prisløypen.

Publisert 28.05.2024  kl 12:48

Oppdatert 24.06.2024  kl 17:17

Andre saker