AdobeStock 176310955

Se våre sesongtillegg for vårlam 2024

6. mai starter sesongtillegget på 15 kroner per kilo på vårlam.

Sesongtillegget "vårlam" vil bli betalt etter gitte kriterier, og varer ut juni.

Grunntilskudd, distriktstilskudd, lammeslakttilskudd, elitelam/ elite+ og eventuelle puljetillegg kommer i tillegg.

Tillegget reduseres til 13 kroner fra og med uke 23, samtidig som nedre vektgrense økes til 15,1 kg.

Sesongtillegget er ett tilbud til Fatland sine leverandører, og er ment som en kompensasjon for kostnadene knyttet til framfôring av overskuddslam. For å kunne planlegge salget best mulig, ønsker vi at lammene meldes inn to uker før ønsket slakteuke.

Vi oppfordrer også i år, til å levere flest mulig lam i august og september. Det er forventninger om at årets jordbruksforhandlinger gir økning i avregningsprisen på lam, slik at det lønner seg å levere lam til slakt når det er høst og etterspørselen er størst.

Sesongtillegg Vårlam har følgende kriterier:

Uke 19-22 ( 6. mai – 31. mai)
Kg: 13,1 – ingen øvre vektgrense
Klasse: O+ eller bedre
Fett: 1+ til 3+
Kr: 15,- pr kg

Uke 23-26 (3. juni – 28. juni)
Kg: 15,1 – ingen øvre vektgrense
Klasse: O+ eller bedre
Fett: 1+ til 3+
Kr: 13,- pr kg

Det tas forbehold om ulike slakteplaner med tanke på helligdager og slaktefrie dager, på det enkelte slakteri.

Ta kontakt med ditt slakteri for spørsmål vedrørende levering.

Det betales ikke ulloppgjør på vårlam, da ulla stort sett ikke holder lengdekravet til B1 i hht Norsk ullstandard.

Publisert 21.02.2024  kl 12:38

Oppdatert 21.02.2024  kl 12:54

Andre saker