juni6

Livdyrpriser og kontaktperson livdyr

Veiledende priser på kåra værlam, granska værer, voksne søyer og søyelam.

Veiledende livdyrpriser

Se link: http://www.nsg.no/veiledende-priser/category639.html

Det er i utgangspunktet forbudt å selge søyer og søyelam. Kjøper må selv søke Mattilsynet om tillatelse om dispensasjon fra forbudet.

Kontakt oss ved behov for livdyr

Solveig K. Horve Bergsholm
Mobil 96 94 61 81
Send e-post

Publisert 03.11.2015  kl 12:41

Oppdatert 20.11.2023  kl 12:16

Andre saker