Rådgivning gris

Kontaktpersoner for produksjonsrådgivning gris
Les mer

Sjekkliste dyrevelferd i slaktegrisbesetning

Her kan du laste ned en sjekkliste dyrevelferd til bruk i slaktegrisbesetninger.
Les mer

Husk dyreholdjournal

Her kan du laste med slaktegrisprotokoll til bruk i din besetning.
Les mer

Tilbud til nye brukere

Vi gir nye brukere ekstra drahjelp de første årene.
Les mer

Hygiene- og sykdomskoder på slakt

Hvilke koder brukes når?
Les mer