Young scientists conducting research investigations in a medical laboratory, a researcher in the foreground is using a microscope

Til svineprodusenter: Meld frå om akutt luftvegssjukdom hos dyret ditt

Hjelp oss med å kartlegge ein viktig årsak til sjukdom, redusert tilvekst og auka fôrforbruk ved å melde frå til slakteriet ditt om lungesjukdom hos grisen.

Alle slakteria i Rogaland har gått saman om prosjektet Små-i-Ro der målet er å betre helsa på grisen.

Eit viktig tiltak er å kartlegge kva type APP-bakterie som finst der ute.

Ulike APP-bakterietyper har nemleg ulike evne til å gje sjukdom. Typing av APP-bakterie skjer ved at ein tek ut ei svaberprøve frå lunge av sjølvdød eller avliva gris som så blir dyrka og seinare DNA-sekvensert.

Prøveuttak og analyse er gratis for svineprodusenten.

Du kan lesa meir om prosjektet Små-i-Ro herPublisert 15.02.2023  kl 11:32

Oppdatert 02.01.2024  kl 07:57

Andre saker