ececbb76-c933-41bb-b4ae-46c6a9a188db

Informasjon om Mattilsynets veileder om avliving av gris

Mattilsynet har laget en Veileder om avliving av gris som nå er tatt inn i Veileder om hold av svin (kapittel 6).

Kapittel 6 om avlivingsmetode for svin i dyreholdet tar for seg:

  • Krav til bedøving
  • Aktuelle bedøvingsmetoder og gjennomføring
  • Tegn til korrekt bedøving
  • Krav til avblødning og gjennomføring
  • Tegn på at grisen er død

Veileder om hold av svin finner du her.

Publisert 26.04.2021  kl 11:49

Oppdatert 26.04.2021  kl 11:56

Andre saker