AdobeStock 289670847

Slik får du best betalt for slaktegris

Publisert 27.03.2020  kl 13:58

Oppdatert 07.12.2020  kl 10:43

Utslaktingsstrategi og vekt med innmelding av slaktegris.

Vår effektivitetsgevinst på planlegging, slakting og transport, deler vi med våre svineprodusenter i form av bonusene; "Tillegg rett innmelding, optimaliseringstillegg og puljetillegg."

Fatland betaler best for gris slakta i vektintervallet 77,1-92 kg (optimaliseringstillegget). Slaktevekt utgjør ca 68% av levendevekt. Det vil si at for å treffe slaktevekten som gir best betalt må grisen ved levering være +/- 125 kg levendevekt.

For å oppnå tillegg for rett innmelding, skal en melde inn innen tirsdag uka før ønsket slakteuke. På slutten av framfôringstida vokser griser ca 1 kg levendevekt per dag. (mange har også noe høyere tilvekst) Levendevekt ved innmelding bør da være +/- 110-115 kg levendevekt.

Høyest puljetillegg oppnås med leveranse > 125 slaktegris, men det er for eksempel bare en nedgang på 0,45 kr/kg ved å levere 50-59 slaktegris. Optimaliseringstillegget på 0,90 kr/kg er mange ganger høyere.

Hvis en treffer optimaliseringstillegget på disse grisene vil det være økonomisk fornuftig å begynne å slakte ut en mindre pulje av de største grisene, tidlig selv om en ikke oppnår full pulje.

Dette gir bedre plass i bingen til de som er igjen som igjen øker trivselen til grisene.

Det er også viktig å slakte ut de største grisene FØR de passer 93 kg i slaktevekt. Her er det en nedgang i noteringsprisen på hele 1,60kr/kg i forhold til gris under 93 kg. Dette sammen med stort fôrforbruk på slutten «spiser opp» mye av dekningsbidraget.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål

Harald Pedersen

Produsentrådgiver Fatland

Telefon: 98 25 39 11

Epost: Harald.pedersen@fatland.no

Andre saker