Hengegris

God merking av slaktegris er viktig

Riktig merking av slaktegris er nødvendig for å sikre riktig oppgjør og sporing av kjøttet.

Dessverre får vi inn noe slaktegris som er mangelfullt merket, eller ikke merket. Dette lager mye ekstraarbeid for oss, både ved slakting og avregning. Fra 1. oktober ser vi oss nødt til trekke 50,- per umerkede slaktegris.

Det er du som bonde som er ansvarlig for merkingen er riktig.

Noen råd for å sikre god merking av slaktegris

  • Bruk ren klubbe. Rengjør klubba med varmt vann og børste etter bruk.
  • Tallene må være skarpe og spisse. Ta kontakt med ditt innmeldingskontor hvis du trenger nye tall, sverte eller svertepute.
  • Hele tallkombinasjonen dyppes i sverte før hver merking. Nok sverte er viktig.
  • Merk grisene på den flateste delen av skinka, ikke ryggen.
  • Sjekk at alle dyrene er merket.

Publisert 11.09.2018  kl 06:37

Oppdatert 31.03.2022  kl 13:37

Andre saker