IMG 1574-kopi

Fordeler ved moderat fasting av griser før transport til slakteriet

Produsenter som har anledning bør faste grisene de siste 6-8 timer før transport til slakteriet. Det kan være utfordrende ved fôring med kraftfôrautomater, men i automatiske våtfôringsanlegg er dette stort sett enkelt å få til. Dyra skal selvfølgelig ha fri og god tilgang på vann.

Fasting før transport er gunstig for dyrevelferd, kjøttkvalitet, slaktehygiene, økonomi og effektivitet på slakteriet. Det er mange argumenter for dette:

  • Fôr som gis < 10 timer før slakting utnyttes ikke av grisen.
  • Grisen håndteres lettere under lasting når den er fastet. Det gir bedre dyrevelferd.
  • Kortere lastetid gir kortere ventetid på bilen. I og med at grisen kun slåss når bilen står stille vil dette også være viktig for dyrevelferden.
  • Griser blir lett bilsjuke om de transporteres med full mage.
  • Det blir tørrere og renere på dyrebilen, noe som er mer behagelig for dyra. Det ser også mye bedre ut.
  • Fôring rett før slakting gir en skrott full av glykogen, som medfører at pH faller veldig raskt etter slakting. Det gir surere kjøtt og dårligere mørhet.
  • Bedre slaktehygiene når mage og tarm ikke er full.
  • Mer effektiv slakting, da det er tyngre å slakte dyr med fulle mager.
  • Må grisene stå oppstallet på slakteriet over natta får de selvfølgelig fôr på slakterifjøset.
  • Husk også at tatovering/klubbing av griser skal skje i god tid før transport, ikke på vei ut på dyrebilen. Klubbing på vei ut på dyrebilen vil medføre en unødvendig stresspåkjenning som kan forsterke stresset i forbindelse med flytting og transport.

Noen timer uten fôr før dyretransporten ankommer gården, er altså det beste også for grisene!

Publisert 03.09.2021  kl 08:33

Oppdatert 10.09.2021  kl 11:39

Andre saker