MARS

Viktig endring om innføring av USR i Dyrevelferdsprogram for svin

Vi har i 2021 informert våre svineprodusenter om innføring av ny trafikklysordning med integrering av USR i Dyrevelferdsprogrammet for svin. Ordningen innebærer at anmerkninger for byller (slaktegris), leddbetennelse og åpent halesår over et visst nivå medfører avvik som må følges opp.

Ordningen skulle etter planen medføre tap av velferdsgrisstatus ved nivåer over i rød sone fra og med 1. januar 2022.

Etter en høst med innføring av USR i Dyrevelferdsprogram for svin viser det seg imidlertid at løsningen ikke er helt ferdig utviklet enda. Derfor vil man ikke miste godkjent Velferdsgrisstatus fra 1. januar 2022 hvis man havner i rød sone.

Dermed vil anmerkningene alene ikke medføre trekk i slakteoppgjøret. Trafikklysordningen vil bestå, og den vil fra 1. januar medføre krav om veterinærbesøk dersom anmerkningene i besetningen øker fra en sone til en annen.

Dersom du ser eller vet at besetningen din vil havne i gul eller rød sone fra nyttår, kan det være lurt å ta kontakt med din veterinær for en gjennomgang. Fristen for gjennomføring av veterinærbesøk blir 30 dager.

Les mer her: Dyrevelferdsprogrammet for svin utvides fra 1. januar 2022 (animalia.no)

Publisert 06.01.2022  kl 15:05

Oppdatert 06.01.2022  kl 15:08

Andre saker