Cropped image of businesswoman writing on checklist

Sjekkliste dyrevelferd i slaktegrisbesetning

Her kan du laste ned en sjekkliste dyrevelferd til bruk i slaktegrisbesetninger.

God dyrevelferd er viktig, både for Fatland og deg som produsent. Lovverket inneholder minstestandarder som alle som holder dyr må forholde seg til. Samtidig har både forbrukere, butikkjedene og samfunnet for øvrig tillit til at norsk dyrevelferd er i verdensklasse!

Produsentrådgivningstjenesten i Fatland har laget en sjekkliste for dyrevelferdsarbeidet i slaktegrisbesetninger. Sjekklisten inneholder også en oversikt gjeldende regelverk og er et nyttig verktøy for dyrehold og det systematiske dyrevelferdsarbeidet.

Sjekklisten kan du laste ned her og enten føre digitalt, eller selv skrive ut for utfylling.

Husk også dyreholdsjournal! Den kan du laste ned her.

Helsekort får du fra Animalia, enten direkte, eller via veterinær og Fatland.

Våre råd til deg om dyrevelferd


Bruk litt tid til å tenke gjennom hvordan det står til i din besetning. Kjenner du godt nok til kravene i regelverket? Har du god nok dyrevelferd i grishuset ditt?

Syke og skadde dyr skal behandles. Griser som åpenbart lider, eller som ikke responderer på medisinsk behandling, skal avlives for å hindre unødige lidelser.

Vi minner om:

•   Sørg for god håndtering av syke og skadde dyr. Bruk sykebinger med rikelig med strø.

•   Rett og rask avliving av sjanseløse tilfeller.

•   Bruk nok strø og rotemateriale i besetningen.

•   Dokumentér sykdomsbehandlinger. Vedlagt finner du en Fatland-slaktegrisprotokoll. Flere eksemplarer kan lastes ned på www.fatland.no. Helsekort får du fra Animalia, enten direkte, eller via veterinær og Fatland.

•   Gjør rent og rydd opp.

•   Gris skal ha daglig tilsyn.

•   Nyfødte spedgris, syk og skadd gris, og gris som oppfører seg unormalt, skal ha tilsyn flere ganger daglig.

Publisert 21.06.2018  kl 12:07

Oppdatert 09.12.2020  kl 08:45

Andre saker