Smågris

Etablert KSL krever aktiv oppfølging av dyrevelferdsprogrammet for svin

Fra 1. januar 2020 vil manglende deltakelse, eller for sen oppfølging av kravene, i dyrevelferdsprogrammet for svin medføre tap av KSL. Det får store konsekvenser for deg som svineprodusent.

Mister du Velferdsgrisstatus, har du 45 dager på deg dersom du skal beholde KSL.

Dyrevelferdsprogrammet for svin (DVP svin) ble iverksatt i 2019. Fra 1. juli omfatter programmet alle besetningstyper. Men hvordan forholder KSL og dyrevelferdsprogrammet seg til hverandre?

Det viktigste som gjelder alle besetningstyper er:
For å oppnå KSL, kreves det aktiv deltakelse og oppfølging av kravene som stilles i dyrevelferdsprogrammet for svin. Det gjelder for alle som leverer mer enn ti dyr til slakt eller selger smågris.

Aktiv deltakelse og aktiv oppfølging av dyrevelferdsprogrammet for svin forutsetter:

  • Du må være registrert i Helsegrissystemet og føre din del av besetningsrapporten – produsentdelen.
  • Du må ha opprettet avtale med veterinær i Helsegrissystemet.
  • Veterinærbesøkene dine skal gjennomføres innen tidsfristen og være dokumentert ved at veterinæren fyller ut besetningsrapporten i Helsegrissystemet. Minimum antall rådgivingsbesøk av veterinær avhenger av type besetning og antall dyr levert til slakt.
  • Du må lukke avvik innenfor gitte frister.


Overskridelse av tidsfristene fører til tap av Velferdsgrisstatus som gir et trekk på 50 øre pr. kilo levert slakt. Dersom du selger smågris, mister du helsegristillegget.

Fra 1. januar 2020 gjelder også følgende: Dersom du overskrider tidsfristene i dyrevelferdsprogrammet med mer enn 45 dager, vil du miste KSL og dermed få et KSL-trekk på 20 prosent på slakteoppgjøret. Dette tilsvarer ca. 5 kroner per kilo slakt.

For de fleste vil det være status på tidspunktet du melder inn gris til slakt eller selger smågris som er avgjørende. Enkelte slakterier vil sjekke om du har KSL på det tidspunktet du leverer gris til slakt.


Hvordan flyter data mellom Helsegris og KSL?

All registrering innenfor KSL sjekkliste 8 svin skjer i Helsegrissystemet. Denne sjekklista er en del av Helsegrisstatusen. Godkjent Helsegrisstatus gjør at du slipper KSL sjekkliste 8 svin i din årlige egenrevisjon. Alle andre sjekklister må fylles ut i KSL.

Avvik fra KSL-krav i sjekkliste 8 svin og håndtering av disse skal utveksles mellom KSL-databasen og Helsegrissystemet. Avvik kan oppstå både i Helsegrissystemet og ved eksternrevisjoner i KSL, men de må alltid lukkes av din veterinær i Helsegrissystemet.

Din Helsegrisstatus vil automatisk «plukkes opp» av KSL. I dag ser ikke du som produsent din Helsegrisstatus inne i KSL-systemet. Det arbeides med å forbedre de tekniske løsningene slik at du som produsent lett kan se din Helsegrisstatus og om du har etablert KSL både i Helsegrissystemet og i KSL-systemet.

Leverer du kun noen få slakt?

Dersom du ikke selger smågris eller leverer mindre enn ti slakt per år, trenger du ikke å delta i dyrevelferdsprogrammet, men du skal uansett gjøre din årlige egenrevisjon i KSL for å beholde KSL.

Publisert 18.11.2019  kl 21:21

Oppdatert 07.12.2020  kl 11:02

Andre saker