Foto - Ole Marius Aune Sandmo - Norges Bondelag

Brennpunkt-filmen: Uakseptabel behandling av dyr

Dårlig behandling og vold mot dyr er uakseptabelt og skal ikke forekomme.

Brennpunkt på NRK1 viste onsdag kveld filmen som er kalt «Griseindustriens hemmeligheter». Filmen inneholder blant annet skjulte opptak fra flere norske grisehus, gjort i en periode som strekker seg tilbake til 2013.

Filmen viser flere situasjoner der dyr blir dårlig behandlet, grove brudd på regelverk og dyrevelferdsloven, samt sværdårlige holdninger til dyr. I likhet med resten av den norske kjøttbransjen reagerer konsernsjef Terje Wester i Fatland på innholdet i filmen.

- Dyr skal behandles godt og regelverket skal følges. Dårlig behandling og vold mot dyr er uakseptabelt og skal ikke forekomme, sier konsernsjef Terje Wester i Fatland.

Samtidig som filmbildene fra norske grisehus er uakseptable, peker konsernsjefen på at vi i Norge har svært mange svinebønder som jobber hardt for at dyra skal ha det bra og være friske.

En av produsentene i filmen er leverandør til Fatland. Da vi ble kjent med saken, koblet vi Mattilsynet inn umiddelbart, i samråd med produsenten. Vi har tillit til at Mattilsynet, sammen med politiet, gjør vurderingen på om flere av bøndene i filmen bør anmeldes.

I tillegg har vår veterinær og rådgivere besøkt den aktuelle besetningen og gått over rutiner og status. Vi vil ha tett oppfølging for å forsikre oss om at det som er filmet i den besetningen ikke er status per i dag.

Jobber aktivt med dyrevelferd

- Filmen kan skape et inntrykk av at det som vises gjelder hele næringen. Det er et bilde vi ikke kjenner oss igjen i. Vi skal ta inn over oss at filmen viser lovbrudd og uakseptabel behandling av dyr, det er selvsagt noe vi ikke kan akseptere. Næringa jobber aktivt også når det gjelder regelverk, opplæring og nye dyrevelferdsprogrammer. Det gjøres mye god jobb og det er viktig i tida fremover for å unngå slike ting som vi ser i denne filmen, sier konsernsjef Terje Wester i Fatland.

Opptakene i filmen er gjort i perioden 2013-2016. De siste årene er det iverksatt en rekke tiltak for å forbedre dyrevelferden i svinenæringen:

 • Dyrevelferdsprogram på slaktegris ble innført 1. januar 2019. Det gjelder også smågrisprodusenter. Innen 1.juli 2019 skal også kombinasjon slakt/smågris med. Da er alle besetningstyper med i dyrevelferdsprogrammet. Programmet stiller krav til:
  o   a) Systematisk dokumentasjon og rutiner for oppfølging av sjuke og skadde dyr.
  o   b) Obligatoriske rådgivingsbesøk av veterinær (1-3 ganger pr år)
  o   c) Tettere oppfølging fra slakteriene og økonomiske sanksjoner for produsent som ikke deltar i programmet, eller som ikke tilfredsstiller kravene i programmet.
 • Helsegrissystemet er et dokumentasjons- og rådgivingsverktøy for bonde og veterinær som dokumenterer grisens helse, velferd, hygiene og oppstalling.
 • I Fatland har vi styrket vår produsentrådgivning, inkludert ansettelse av veterinær/rådgiver dyrehelse.
 • Vi foretar løpende gårdsbesøk med rådgiver- og veterinærbistand.
 • Tilbud om rådgivning og gjennomgang av kritiske kontrollpunkter.
 • Særlig gjennomgang hos produsenter med høy slakteanmerking, eller annen mistanke om dyrevelferdsmessige utfordringer.
 • Egen info- og holdningskampanje i 2017, rettet direkte mot alle Fatlands slaktegrisprodusenter: «Siste stikk».
 • Fatland har arrangert fagmøter og produsentmøter med dyrehelse og dyrevelferd som tema.
 • Fatland har et tett samarbeid med fôrleverandørs rådgivningstjeneste.
 • Vi har et tett samarbeid og oppfølging av praktiserende veterinær.
 • Vi har et tett samarbeid med Norsvin og Bondelaget.
 • Vi har gjennomført informasjonsmøter i samarbeid med representanter fra Mattilsynet.
 • Nyhetsbrev med artikler om dyrevelferd og myndighetskrav, med oppfordring om å ta kontakt hvis det trengs rådgivning/bistand. Artikler på fatland.no og aktiv deling av hovedbudskapet på sosiale medier.
 • Fatland har tilbudt og avholdt avlivingskurs.

Slaktelinje bygd om etter 2013

Brennpunkt-filmen inneholder bilder av en slakteri-hendelse, der en purke før bedøving og avliving kommer seg over en port. Bildene er fra Fatland Jæren tilbake i 2013.

Siden den gang er utstyret endret i flere omganger og slaktelinja bygget om.

Slaktelinja ved Fatland Jæren er for flere år siden bygd om slik at bedøving og avliving av purker skjer adskilt. Uavhengig av filmen er vi altså i disse dager i ferd med å ferdigstille en slaktelinje  der også purker blir gassbedøvd før avliving. Denne skal være i drift i løpet av juli i år.

Mattilsynet og Kjøttkontrollen er til stede på slakteriene og fører kontroll på at inntransport av slaktedyr, slakting og produksjon av ferskt kjøtt foregår på en slik måte at kravene til dyrevelferd, dyrehelse, kvalitet og hygiene blir ivaretatt i hele produksjonskjeden.

Publisert 19.06.2019  kl 21:05

Oppdatert 07.12.2020  kl 11:03

Andre saker