Writing in notebook. Close-up.

Husk dyreholdjournal: Her kan du laste med slaktegrisprotokoll til bruk i din besetning

God dyrevelferd er viktig, både for Fatland og deg som produsent. Lovverket inneholder minstestandarder som alle som holder dyr må forholde seg til. Samtidig har både forbrukere, butikkjedene og samfunnet for øvrig tillit til at norsk dyrevelferd er i verdensklasse!

Forskrift om velferd for produksjonsdyr, §6, sier at eier/innehaver av dyr skal dokumentere all veterinærmedisinsk behandling og antall døde dyr som eventuelt er funnet ved hvert tilsyn. Denne dokumentasjonen skal oppbevares i minimum tre år og skal være tilgjengelig for Mattilsynet ved inspeksjon og på forespørsel.

Produsentrådgivningstjenesten i Fatland har laget en slaktegrisprotokoll som er et nyttig verktøy for dyrehold. Denne kan du laste her og selv skrive ut for utfylling.

Helsekort får du fra Animalia, enten direkte, eller via veterinær og Fatland.

Våre råd til deg om dyrevelferd

Bruk litt tid til å tenke gjennom hvordan det står til i din besetning. Kjenner du godt nok til kravene i regelverket? Har du god nok dyrevelferd i grishuset ditt?

Syke og skadde dyr skal behandles. Griser som åpenbart lider, eller som ikke responderer på medisinsk behandling, skal avlives for å hindre unødige lidelser.

Vi minner om:

•   Sørg for god håndtering av syke og skadde dyr. Bruk sykebinger med rikelig med strø.

•   Rett og rask avliving av sjanseløse tilfeller.

•   Bruk nok strø og rotemateriale i besetningen.

•   Dokumentér sykdomsbehandlinger. Vedlagt finner du en Fatland-slaktegrisprotokoll. Flere eksemplarer kan lastes ned på www.fatland.no. Helsekort får du fra Animalia, enten direkte, eller via veterinær og Fatland.

•   Gjør rent og rydd opp.

•   Gris skal ha daglig tilsyn.

•   Nyfødte spedgris, syk og skadd gris, og gris som oppfører seg unormalt, skal ha tilsyn flere ganger daglig.

Publisert 19.12.2017  kl 09:06

Oppdatert 09.12.2020  kl 08:39

Andre saker