pig snout close-up

Mattilsynet varsler at de skjerper inn kontrollen av klubbmerking

Det er et krav om at alle dyr som sendes til slakt skal kunne identifiseres og være sporbare.

Målet med merkingen er å sikre at all kjøtt kan spores på en forskriftsmessig og kvalitetsmessig måte i samsvar med Matkjedeinformasjon (MKI).

Mattilsynet varsler nå at skrotter/ gris som ankommer kjøttkontrollen uten riktig klubbmeriking vil bli kassert. I praksis vil dette øke antallet kassasjoner av merkeløse griser sammenlignet med tidligere, dersom rutiner ikke skjerpes.

For å unngå unødvendige kassasjoner, er det avgjørende at produsentene grundig gjennomgår all leveringsklar gris og forsikrer seg om korrekt merking.

Viktig å huske:

 • Alle dyr som sendes til slakt må kunne identifiseres og være sporbar.
 • Mattilsynet strammer inn praksisen rundt merkeløse gris fra uke 10.
 • Endringen vil føre til flere kassasjoner av merkeløse gris dersom rutiner ikke endres

Klubbemerking detaljer:

 • Klubbing skal gjøres 14 dager før levering.
 • Merk grisen på den flateste delen av skinka, på begge sider (ikke oppe på ryggen, eller på bog/nakke). Slå kun én gang på hver skinke. Dette gjelder også for purker. Sjekk at du har fått merket alle grisene som skal slaktes et par dager etter selve merkingen – lag gjerne en rutine for å merke all grisen i bingen.
 • Bruk ren klubb, vask den etter bruk.
 • Sjekk tallene på klubben, bytt ut skadde tall.
 • Tallkombinasjonen dyppes i sverte mellom hver gris.
 • Merk grisen på den flateste delen av skinka
 • Fjern irrelevante tall (f.eks., 3 tall fra Noroc) fra klubben.
 • Merk grisen i god tid før levering for å unngå bloduttredelser i kjøttet.

Publisert 04.03.2024  kl 08:45

Oppdatert 04.03.2024  kl 10:47

Andre saker