Siste nytt

Fatland Web-80

Prisløype og slakteveker for småfe våren 2022

Følgjande prisauke på sau og lam er gjeldane frå og med 3. januar.

Samtidig som engrosprisen går opp, reduseres omsetningsavgifta og grunntilskotet med kroner 0,20 for både sau og lam.

14. mars går grunntilskotet for lam opp 1 kroner i begge vektgrupper over 13 kg.

Slakteveker for småfe fom 3.januar

Fatland Ølen: Oppstart veke 2 (10. januar) – deretter kvar veke

Fatland Jæren: Oppstart veke 2 (10. januar) – deretter partalsveker

Fatland Oslo: Oppstart veke 2 (10. januar) – deretter kvar veke

Andre saker