Siste nytt

Skjermbilde 2024-06-12 155419

Prognosert prisløype for 2. halvår 2024

STORFE, SMÅFE OG GRIS (se også meny - for bonden - dyreslag - priser)

Storfe: (Husk innmelding med individnummer i god tid!)

Prognosert prisløype for storfe, 2. halvår 2024. Videre endringer i notering og avregningspris blir oppdatert fortløpende.

Følgende engrosprisendring på storfe er gjeldene fom mandag 1. juli 2024. Prisløypen er en prognose. Det kan komme endringer i prisløypen.

Dato og ukenummer Endring i omsetningsavgift Endring i engrospris Samlet endring noteringspris til produsent
Mandag 1. juli 2024 (uke 27) ned 0,20 kr per kg ned 0,20 kr per kg
Mandag 9. september 2024 (uke 37) ned 0,60 kr per kg ned 0,60 kr per kg
Mandag 30. september 2024 (uke 40) opp 2,40 kr per kg til kr 5,00 pr kg ned 2,40 kr per kg
Mandag 11. november 2024 (uke 46) ned 2,40 kr per kg til kr 2,60 pr kg opp 2,40 kr per kg

Småfe:

Prisløype lam 2. halvår 2024:

Veke Dato Noteringspris Grunntilskudd Omsetningsavgift Sesong tillegg Prisendring
27 01.jul +kr 1,60 opp kr 1,60
31 29.jul opp kr 1,00
33 12.aug kr 3,00 opp kr 3,00
35 26.aug -kr 0,50 kr 3,00 ned kr 0,50
36 02.sep -kr 1,00 -kr 0,50 kr 3,00 ned kr 1,50
37 09.sep -kr 1,00 +kr 1,00 kr 3,00 ned kr 2,00
38 16.sep -kr 2,00 kr 1,50 ned kr 3,50
39 23.sep -kr 1,00 -kr 0,50 kr 1,50 ned kr 1,50
40 30.sep -kr 1,00 kr 0,00 ned kr 2,50

Prisprognosen viser prisutviklinga på lam for 2. halvår 2024. Prisendringa gjeld lam slakta i vektgruppe 13-25 kg og inkluderer grunntilskot og omsetningsavgift.

Prisløype sau og ung sau 2. halvår 2024:

Det er tidlegare varsla ein reduksjon i engrosprisen for sau på kr 3,00 frå 1. juli. Her kjem den fullstendige prisløypa. Prisreduksjonen i veke 27 gjeld berre for sau, medan endringane i veke 37 og 41 gjeld både sau og ung sau.

Veke Dato Noteringspris Grunntilskudd Omestningsavgift Sesong tillegg Prisendring
Kun sau 27 01.jul -kr 3,00 ned kr 3,00
33 12.aug kr 2,00 opp kr 2,00
34 29.aug kr 2,00
35 26.aug kr 2,00
36 02.sep -kr 1,00 kr 0,00 ned kr 3,00
37 09.sep -kr 3,00 kr 0,00 ned kr 3,00
41 07.okt +kr 3,00 kr 2,00 opp kr 5,00
42 14.okt +kr 1,00 kr 2,00 opp kr 1,00
43-45 21.okt kr 2,00
46 11.nov kr 0,00 ned kr 2,00

Følgjande endringar gjeld frå 1. januar 2024:

Kvalitetstilskot for lam i klasse O+ eller betre aukar frå kr 525,- til kr 545,-. Merk at det IKKJE vert utbetalt kvalitetstilskot etter telledato 1. mars, og fram til 15. april!
Kvalitetstilskot for kjeslakt aukar frå kr 350,- til kr 420,- i 2024. Vektgrensa for kvalitetstilskotet på kjeslakt er heva frå 3,5 til 5,0 kg.

Gris:

Prognosert prisløype for gris, 2. halvår 2024. Videre endringer i notering og avregningspris blir oppdatert fortløpende.

Følgende engrosprisendring på gris er gjeldene f.o.m mandag 9. desember.

Dato og ukenummer Endring i omsetningsavgift Endring i engrospris Samlet endring noteringspris til produsent
Mandag 9. desember (uke 50) ned 0,50 kr per kg. ned 0,50 kr per kg
Mandag 16. desember (uke 51) ned 0,50 kr per kg. ned 0,50 kr per kgPrisløypen er en prognose. Det vil si at det kan komme endringer i prisløypen ved økte kostnader eller verdiendring på biprodukter etc.

Andre saker