Siste nytt

brothers copy

Fatland øker prisene!

Fatland satser på den norske bonden og mandag 21. februar 2022 øker og justerer vi tillegg både på storfe og gris.

Endringer storfe:

Husker du at vi skrev en sak før jul om at vi trenger mer norsk storfekjøtt?
Vi skrev også at vi varslet flere gledelige nyheter om kort tid.

Fikk du med deg at vi bedret betingelsene for LUN kalv kort tid etter fra kr 13 til kr 17,00 per kilo?

Fikk du med deg at vi bedret vilkårene på vårt kjøttfetillegg til å også gjelde O+?

Fikk du med deg at vi har jevnet ut sesongvariasjonen på kilo pluss tilleggene, Angustillegget og kjøttfetilleggene? Nå er det lik pris hele året!

Nå kommer vi med enda flere gode nyheter:

Vi ØKER Fatland Ku Totalkunde fra kr 3,00 pr kg til kr 4,00 pr kg. Dette gjelder både melkeku og ammeku.

Vi ØKER våre puljetillegg fra mandag 21. februar:

1-3 dyr: Ny sats 0,95 kr pr kg.

4-5 dyr: Ny sats 1,60 kr pr kg.

6-10 dyr: Ny sats 2,15 kr pr kg.

11-13 dyr: Ny sats 2,55 kr pr kg.

>14 dyr: Ny sats 3,70 kr pr kg.

Dette betyr at alle puljene fra 1-13 dyr er økt med kr 0,10 pr kg. Puljen >14 er økt med kr 0,65 pr kg. Vi har fjernet puljen med >20 storfe og satt den høyeste satsen på puljer over 14 dyr. Denne justeringen har vi gjort for å gjøre det mer oppnåelig for dere produsenter å oppnå full pulje med færre dyr.

Endringer gris:

Mandag 21. februar 2022, øker vi "Fatland Ekstra Smågris" til kr 40 pr. solgte smågris (en økning på kroner 30) Fatland betaler for dette og tillegget skal IKKE viderefaktureres kjøper.

Vi øker også kombitillegget tilsvarende. Vi justerer samtidig også puljene på slaktegrisen, maks pulje oppnår nå fra 90 stykk slaktet.

Vi merker stor konkurranse i svinemarkedet for tiden, spesielt den gode smågrisen er ettertraktet. For at slaktegrisprodusenter i Fatland skal ha tilgang på god smågris må vi være godt konkurransedyktige i smågrismarkedet.

God tilgang på smågris sikrer slaktegrisprodusentens innsett med fin smågris i en tid der salget er bra og inntjening på slaktegris er bedre enn på lenge. En god smågris er den beste starten på et slaktegrisinnsett.

Slaktegrisprodusenten skal ikke betale for Fatlands økte smågrisbetaling men styrkes i tillegg også med at alle puljetillegg justeres med høyere beløps-sats alle puljer. For å oppnå maks puljetillegg på 1,25 kr/kg så endres denne fra >105 til >90 leverte gris. Dette passer også godt med kapasiteten til et skap på dyrebilen.

Vi minner også om vårt Optimaliseringstillegg på 1,10 kr/kg som gis på all slakta gris fra 77,1 kg og helt opp til 95,0 kg i tillegg til Innmeldingstillegget på 0,70 kr/kg.

Kombitillegget økes fra kr 45 til kr 75 pr slakta kombinert gris. Dette kommer i tillegg til både Optimaliseringstillegg og Innmeldingstillegg. Kombiprodusenten får også Optigrisbonus for både smågris og slaktegris i sin beregning.

Salget av svinekjøtt er fremdeles godt, det tas ut maks målpris og det er lav sats på omsetningsavgiften.

* Vi kommer i god tid før årets slaktesesong på småfe tilbake med tillegg også til sauebonden.

Fatland vil med dette gi et klart signal om at vi er avhengig av, og satser, på den Norske bonden.

Med ønske om en god helg!

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål

Guro Hansen

Produsentrådgiver for storfe

Telefon: 958 96 320

Harald Pedersen

Produsentrådgiver for svin

Telefon: 98 25 39 11

Andre saker