Siste nytt

AdobeStock 603505601

En suksesshistorie om antibiotikareduksjon i landbruket

Ifølge NORM-VET har bruken av antibiotika i norske husdyrhold ikke vært lavere enn den var i 2022.

For de viktigste matproduserende artene (storfe, gris, sau, geit og fjørfe) er det, fra 2013-2022, en reduksjon i forbruket på 30 % målt i kg aktivt stoff og 26 % når salget relateres til dyrepopulasjonen.

Dette indikerer at de tiltakene som er iverksatt for å begrense spredningen av antibiotikaresistente bakterier, har hatt en positiv effekt.

NORM-VET er et samarbeidsprosjekt mellom Mattilsynet og Veterinærinstituttet. Mattilsynets inspektører har utført prøvetakingen, og Veterinærinstituttet har analysert prøvene.

Data fra NORM-VET blir brukt til å forstå sammenhengen mellom bruk av antimikrobielle midler og forekomst av resistens, og det bidrar også til å foreta nødvendige risikovurderinger.

Årets rapport, den 23. i rekken, bekrefter en positiv tendens som har utviklet seg over flere år.

- Rapporten bekrefter en trend vi har sett i flere år. Vi har et svært lavt forbruk av antibiotika i norske dyrehold og effektive tiltak mot spredning av antibiotikaresistente bakterier, uttaler Lise Petterson, fungerende administrerende direktør i Mattilsynet.

I Fatland, er vi stolte over den betydningsfulle innsatsen som våre bønder legger ned for å holde dyrene sine friske og for å støtte målet om å redusere antibiotikabruken i norsk landbruk.

Dette er et kollektivt arbeid som har gitt betydelige resultater, og vi ser frem til å fortsette denne viktige reisen for å beskytte både dyr og mennesker.

Smittevernrutiner spiller en avgjørende rolle i arbeidet med god dyrehelse.
Har du spørsmål om dette viktige aspektet, er du velkommen til å ta kontakt med vår dyktige veterinær.

Sammen kan vi oppnå enda mer i fremtiden.

Fatland 🥩🌾👩‍🌾👨‍🌾

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål

Solveig Rettedal Kvinge

Veterinær i Fatland

Telefon: 41305615

Andre saker