Siste nytt

AdobeStock 92157325

Det er påvist afrikansk svinepest hos villsvin i Sverige

Sykdommen ble påvist hos ett dødt villsvin i Sverige, og det er første gang smitte er oppdaget i Norden.

Fagansvarlig for svin ved Veterinærinstituttet Carl Andreas Grøntvedt, opplyser om at det er flere faktorer som spiller inn når en skal se på risikoen for at smitten sprer seg til Norge.

Blant annet trekker han frem at hvordan smitten er introdusert til Sverige, og hvor utbredt den har rukket å bli før den ble oppdaget.

Meld fra

Viruset spres hovedsakelig med villsvin, men spredning over lange avstander skyldes som regel menneskelig aktivitet hvor mennesker har tatt med seg infisert kjøtt som er blitt brukt til å fôre svin med.

I Norge finner vi noen få etablerte villsvinbestander, spesielt i Østfold. Villsvin i Norge er gjenstand for et omfattende helseovervåkningsprogram, som inkluderer afrikansk svinepest. Påvisningen i Sverige understreker viktigheten av at enhver som påtreffer et dødt eller sykt villsvin, melder dette til Mattilsynet.

Mattilsynet utbetaler en godtgjørelse på 3000 kroner til dem som melder fra om syke og selvdøde villsvin.

Sannsynligheten for direkte smitte av afrikansk svinepest fra villsvin til tamsvin, avhenger i stor grad av biosikkerheten på gårdene, så vel som tetthet av villsvin i området. Det er en betydelig sannsynlighet for smitte fra villsvin til gris som holdes utendørs, dersom sykdommen etablerer seg i villsvinbestanden i området.

Dette er Afrikansk svinepest

Afrikansk svinepest er en svært alvorlig smittsom virussykdom hos gris. Sykdommen smitter kun til tamsvin og villsvin, og kan ikke smitte til mennesker. Kontakt med smittede dyr utgjør altså ingen fare for mennesker.

Sykdommen viser seg med høy feber, sterkt påkjent allmenntilstand, rød misfarging og blødninger i huden. De fleste gris som blir smittet dør av sykdommen.

Les mer på Mattilsynet.

Smittevernråd


Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Norsvin og Animalia har utarbeidet en plakat med smittevernråd. Rådene omfatter hygienetiltak, krav om karantenetid før man går inn i en norsk besetning etter mulig smittekontakt i andre land og ikke minst råd om hvordan man unngår å spre smitte via mat.

Plakaten er oversatt til engelsk, russisk, polsk, rumensk og litauisk.

Mattilsynet har også laget en flerspråklig informasjonsplakat om at man ikke må kaste mat i naturen, se listen under.

Begge plakater bør henges opp godt synlig på gårder og andre relevante steder.

Les mer her og finn du plakater du kan laset ned.

Har beredskap

Mattilsynet og Veterinærinstituttet har beredskapsplaner for afrikansk svinepest, og vil fortsette å følge utviklingen av sykdommen i Sverige svært tett.

Ved påvisning av afrikansk svinepest i Norge, vil Mattilsynet sette i verk strenge tiltak for å hindre at sykdommen spres videre og for å bekjempe sykdommen.

Påvisningen av afrikansk svinepest i Sverige er en god påminnelse om viktigheten av gode smittevernrutiner på gården sin. Ta gjerne kontakt med veterinær/produsentrådgiver på svin, Solveig Kvinge, dersom du ønsker en gjennomgang av smittevernrutinene dine.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål

Solveig Rettedal Kvinge

Veterinær / produsentrådgiver Fatland

Telefon: 41305616

Andre saker