Fatland Meat

Etablert i 2009 for å drive handel med kunder og leverandører i interessante markeder.

Kjøttproduksjon og handel med kjøtt har blitt stadig mer internasjonal de siste årene.

Fatland Meat AS ble etablert i 2009 for å drive handel med kunder og leverandører i interessante markeder. Mitsuko Snijders leder dette fra sitt kontor i Amsterdam. Hun bruker også mye tid på slakteriene i Norge, for å se på nye produkter til eksport.

Fatland skal dekke etterspørselen i det norske markedet med import, når det er mangel på norsk råstoff. Spesielt på storfe er importbehovet stort. Her har vi veldig gode leverandører i Tyskland. Vi importerer helt slakt som skjæres på Fatland Jæren AS. Det sikrer oss mest mulig foredlingsverdi i Norge. Vi bruker også vårt lokale transportselskap til å hente kjøttet. Dette gir en god avveksling for sjåførene.

Importen blir styrt av etterspørselen, og her er tollsatsen avgjørende for om det er lønnsomhet I importen. Regelen er at det er høy toll på de produktene vi produserer nok av i Norge, og det er avgjørende for det norske landbruket. Når det er mangel på norske kjøttråvarer er det gode systemer for å senke tollen, slik at det er mulig å importere til priser tilsvarende det norske nivået.

Eksporten er veldig viktig for Fatland. Dette gir oss ekstra inntekter på produkter som det ikke er marked for i Norge, og det sikrer en fornuftig bruk av ressursene. Fatland Meat startet tidlig eksport til Japan, på produkter av storfe.

Et produkt som er populært i Japan, men helt ukjent i Norge, er vommuskel. Denne finner vi i kuvomma, og den veier ca 600-900 gram. I Japan selges denne til indrefilet-pris. Hovedmarkedet på eksport er Hong Kong og Kina, men vi har også solgt til Romania, Ukraina og land i Vest-Afrika.

Contact
Mitsuko Snijders

Office address
Fatland Jæren, Hommersåkveien 250, 4311 Hommersåk, Norway
Organisasjonsnummer: 994.536.117

Publisert 23.11.2015  kl 12:03

Oppdatert 12.02.2024  kl 14:04

Andre saker