Fatland Jæren AS

Publisert 22.10.2015  kl 09:08

Oppdatert 06.04.2020  kl 13:25

Fatland Jæren er det største slakteriet i Fatland-gruppen. Her er også Fatland Hud og Skinn AS og Fatland Meat AS lokalisert, i tillegg til en av Fatland Ull sine avdelinger.

Fatland Jæren

Fatland Jæren AS
Besøks-/postadresse: Hommersåkveien 250, 4311 Hommersåk (klikk for kart), tlf. 51 68 21 00

Organisasjonsnummer: 913 251 342

Anlegget er også det største private slakteri i Norge. Det har en plassering midt i "kjøttgryta" på Jæren. Her slaktes storfe, gris og sau/lam. I tillegg har vi en moderne skjæreavdeling hvor det skjæres i hovedsak storfe og purke, samt sau/lam i sesongen. Norges mest moderne pinnekjøttproduksjon finner du her.

Anlegget er bygd ut flere ganger de siste årene, for å øke produksjonskapasiteten. Fatland Jæren henter slakt fra Grimstad i sør, Setesdal i øst, Randaberg i vest og Ryfylke i nord.

Daglig leder
Terje Wester

Antall årsverk
149

Omsetning
1.950 mill. kr.

Slaktemengde
17.300 tonn

Skjæremengde
22.000 tonn

Foredling
600 tonn

Eftanummer
117

Andre saker