IMG 3380

Fatland Oslo AS

Fatland Oslo AS er vårt slakteri sentralt på Østlandet.

Fatland Oslo AS
Prof. Birkelandsv. 30 A, 1081 OSLO, tlf. 23 17 63 50.

Organisasjonsnummer: 934.469.801

Fatland Oslo slakter storfe, gris og sau/lam. Skjæringen på anlegget skjer gjennom FG kjøttsenter AS, et samarbeidsselskap mellom Grilstad AS og Fatland Oslo AS. I 1983 kjøpte Fatland opp Oslo Kjøttsenter, som er utgangspunktet for dagens anlegg på Furuset i Oslo.

FG Kjøttsenter som Fatland og Grilstad eier 50/50, skjærer over 12.000 tonn med gris. Bedriften er samlokalisert med Fatland Oslo.

Daglig leder
Ståle Fatland

Antall årsverk
80

Omsetning
860 mill. kr.

Slaktemengde
13.200 tonn

Eftanummer
160

FG Kjøttsenter

Daglig leder

Raymond Kristiansen

Omsetning: 450 mill. kr.

Publisert 22.10.2015  kl 11:10

Oppdatert 12.02.2024  kl 14:04

Andre saker