Fatland Oslo AS

Fatland Oslo AS er vårt slakteri sentralt på Østlandet.

oslo fasade

Fatland Oslo AS
Prof. Birkelandsv. 30 A, 1081 OSLO, tlf. 23 17 63 50.

Organisasjonsnummer: 934 469 801

Fatland Oslo slakter storfe, gris og sau/lam. Skjæringen på anlegget skjer gjennom FG kjøttsenter AS, et samarbeidsselskap mellom Grilstad AS og Fatland Oslo AS. I 1983 kjøpte Fatland opp Oslo Kjøttsenter, som er utgangspunktet for dagens anlegg på Furuset i Oslo.

Daglig leder
Ståle Fatland

Antall årsverk
70

Omsetning
800 mill. kr.

Slaktemengde
11.500 tonn

Foredling
550 tonn

Eftanummer
160