Fatland Ølen AS

Fatland Ølen AS er anlegget med størst og mest allsidig aktivitet i Fatland. Dette anlegget har den sterkeste veksten i konsernet. Det er en målrettet satsning for å øke foredlingen av kjøtt og salget til dagligvarekunder i hele Norge.

ølen fasade

Fatland Ølen AS
Pb. 241, 5588 ØLEN, tlf. 53 77 55 00.

Organisasjonsnummer: 930 054 968

Fatland Ølen slakter storfe, gris og sau/lam. Anlegget har en skjæreavdeling hvor det skjæres hovedsaklig gris og sau/lam. I tillegg har anlegget en stor produksjonsavdeling. Her produseres all kjøttdeigen i konsernet. Det produseres også store mengder bacon, kakeprodukter, snitzel og forbrukerpakket kjøtt.

Fatland Ølen sto klart i 1974 og er siden blitt bygget ut og modernisert en rekke ganger. Slakteriet henter nå slakt fra Hjelmeland i sør, Karmøy i vest, Telemark i øst og til Sognefjorden i nord.

Fatland Ølen har de siste årene utvidet anlegget sitt med ny ekspedisjon og fryselager, samt bedre plass til foredling. En rekke nye maskiner for produksjon og pakking har kommet på plass.

Daglig leder
Svein Fatland

Antall årsverk
350

Omsetning
3. milliarder (NOK)

Slaktemengde
10.050 tonn

Skjæremengde
26.200 tonn

Foredling
28.300 tonn

Eftanummer
141