Siste nytt

DSC 0247

Vi tar ansvar for klima og miljø!

Fatland tar ansvaret for å drive bærekraftig på alvor og ønsker å gjøre det vi kan for å nå de sentrale klimamålene. Det betyr at vi blant annet ønsker å strekke oss etter FNs bærekrafts-mål, og jobbe strategisk slik at vårt klimaavtrykk blir så lite som mulig. Med kortest mulig vei fra bås til bord. Vi er opptatt av at norsk mat kommer fra norsk natur, som vi ønsker å ta godt vare på.

Vi er Norges største privateide slakteri, og vi vet vår rolle som et av de ledende slakteriene i Norge, blir en viktig bidragsyter innen kampen for klima og miljø. I Fatland er vi opptatt av trygg matproduksjon med fokus på dyrevelferd, miljø og sikkerhet.

Maten vi produserer skal smake godt, være trygg å spise og gi et så lavt fotavtrykk som mulig. Fatland har et ansvar for å sikre fremtidsrettet matproduksjon, og skal produsere mat med tanke på fremtidige generasjoner.

Dyrevelferd

God dyrevelferd er svært viktig og en forutsetning for effektiv matproduksjon, samt skape økonomi for bonde og industri. Fatland jobber ut fra en holdning om at dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker, og de skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

Dyrevelferd hos produksjonsdyr er en grunnleggende og fundamental del av kjøttbransjen, og vi jobber for å oppnå høyest mulig standard for dyrevelferd gjennom hele kjeden fra fødsel til slakt. Fatland tilstreber å legge til rette for tilstrekkelig med tid og ressurser for å opprettholde god dyrevelferd.

Fatland er markedsledende i Norge mot konkurrerende slakterier på andelen SPF-gris (Spesifikk patogenfri gris), og var tidlig ute med å jobbe med dette. SPF gris er gris fra besetninger som er sanert og dermed fri for fem utfordrende grisesykdommer: Smittsom lunge- og brysthinnebetennelse (Actinobacillus pleuropneumoniae, APP), Svinedysenteri (Brachyspira hyodysenteriae), Nysesjuke (toksinproduserende Pasteurella multocida), Smittsom grisehoste (Mycoplasma hyopneumoniae) og Skabb (Sarcoptes scabiei).

En trygg arbeidsplass

Våre medarbeidere skal ha god kunnskap innen prosedyrer med tanke på slakt, produkter og tjenester. Det er viktig at våre medarbeidere har en trygg arbeidsplass, og vi har etablert etiske retningslinjer som skal sikre gode arbeidsvilkår.

Samarbeid med bonden

I Fatland er det flere rådgivere som nå er kvalifiserte klimaveiledere og som kan hjelpe bønder med spørsmål knyttet til dette. https://www.fatland.no/baerekraft/dette-er-klimakalkulatoren

Vi trenger bonden med på laget for å strekke oss etter disse klimamålene, og vi vet at bøndene er opptatt av å løfte bærekraft-målene og ta vare på dyrevelferd, klima og miljø. Dette er en kamp vi står samlet i.

Fatland ønsker også å legge til rette for at de som ønsker å drive økologisk landbruk får gode vilkår, og tett rådgivning som er tilpasset sin drift.

Transport

Fatland jobber aktivt for å ivareta en sikker dyretransport, med kortest mulig transporttid. Desto kortere transportetappen er, jo mer bærekraftig er den. Vi vil kontinuerlig se på måter å gjøre transporten mer effektiv, og forbedre den både for dyrene og for miljøet. Et eksempel på dette er at vi har fokus på gode nødslaktordninger for bøndene, slik at dyr skal lide minst mulig med skader og ulykker.

Bruke hele dyret

Når en ku på 500 kilo slaktes, går ca 280 kilo til kjøttvarer som biff og burger. Det utgjør litt over halvparten av totalvekten til dyret. Men rundt 99 prosent av dyret kan bli utnyttet og videreforedlet på ulike måter. Ressursutnyttelse av dyr er noe som sjelden blir nevnt i klimadebatten, men som vi som slakteri er veldig opptatt av.

Deler av dyr som ikke spises kan brukes i en rekke andre produkter:

  • Gelatin kommer for eksempel fra bindevevet i storfekjøtt, og finnes i smågodt, tyggegummi og marshmallows.
  • Medisinske produkter.
  • Lim kan inneholde råvarer fra klover eller horn fra storfe.
  • Hud og skinn blir brukt i bilinteriør, tepper, vesker m.m.
  • Ull blir bruk i garn
  • Fettsyrer i storfe brukes i barberskum og i bildekk for å gi elastisitet
  • Du finner også animalske biprodukter i leppestift, hudkremer, såpe, frostvæske, bremsevæske, bilvoks og asfalt.
  • Gjenvinner også deler av dyret som ikke kan spises, til fornybar energi.

Emballasje

Vi arbeider hele tiden med å videreutvikle bedre og mer miljøvennlig emballasje. Fatland er opptatt av å lage emballasje som i hovedsak gjør jobben med å ta vare på matproduktet, og dermed ikke består av unødvendige materialer eller mer enn det som trengs.

Andre saker