Siste nytt

pig snout close-up

Prisprognoser andre halvår 2022

Mandag 4. juli 2022 øker avregningsprisen på gris med kr 1.08 kr/kg.

Forskjellen mellom økning i engrospris og økning i avregningspris skyldes økte frakt- og slaktekostnader, økt forskningsavgift samt redusert verdi på biprodukter/innmat.

Det forventes samtidig at videre økning i engrospris utover høsten tilfaller bonden og avregningsprisen i sin helhet.

Prisløypen for gris andre halvår ser slik ut:

Mandag 4. juli (uke 27): Engrospris opp 1,80 kr/kg, avregning opp 1,08 kr/kg
Mandag 1. august (uke 31): Engrospris opp 1,00 kr/kg
Mandag 26. september (uke 39): Engrospris opp  0,40 kr/kg
Mandag 10. oktober (uke 41): Engrospris opp 0,40 kr/kg
Mandag 12. desember (uke 50): Engrospris ned 0,40 kr/kg
Mandag 19. desember (uke 51): Engrospris ned 0,40 kr/kg

Andre saker