Siste nytt

pig snout close-up

Prisprognoser andre halvår 2022

Prisløypen for gris andre halvår ser slik ut:

Mandag 4. juli (uke 27): Engrospris opp 1,80 kr/kg
Mandag 1. august (uke 31): Engrospris opp 1,00 kr/kg
Mandag 26. september (uke 39): Engrospris opp  0,40 kr/kg
Mandag 10. oktober (uke 41): Engrospris opp 0,40 kr/kg
Mandag 12. desember (uke 50): Engrospris ned 0,40 kr/kg
Mandag 19. desember (uke 51): Engrospris ned 0,40 kr/kg


Selv om dette viser økning i engrospris, og ikke avregningspris vil økningen også naturligvis vise igjen ute hos bonden.
Oppgangen mandag 4 juli er nok den oppgangen som viser minst igjen i betaling til bonden, siden slakteriet må dekke inn sine økte kostnader her. Økningene som kommer senere på høsten er tenkt i større grad til avregningspris til bonden. Saken vil bli oppdatert når avregningsprisen er vedtatt.

Andre saker