Siste nytt

DSC 7090

Prisløype for storfe 2. halvår 2021

Fatland Ekstra for andre halvår er økt igjen!

Engro Oms Endring Fatland Ekstra Endring avregningspris til produsent
28. juni (uke 26) Ned 1,00 Ned Kr 1,00
5. juli (uke 27) Opp 0,40 Ned 1,00 Ned Kr 0,60
2. august (uke 31) Opp 1,70 Opp 1,00 Opp Kr 2,70*
30. august (Uke 35) Ned 0,70 Ned kr 0,70
6. september (Uke 36) Ned 0,50 Ned kr 0,50
20. september (Uke 38) Ned 0,50 Ned kr 0,50
27. september (Uke 39) Ned 1,50 Ned  kr 1,50
4. oktober (Uke 40) Opp 1,50 Ned kr 1,50
15. november (Uke 46) Opp 1,00 Ned 1,20 Opp kr 2,20

* Utenom denne ordinære prisløypen hadde Ung okse og kvige ett eget Fatland Ekstratillegg på kr 1,50 pr kg 05. juli-30- juli 2021. Prisendringen for disse kategoriene blir derfor jevnere i overgangen fra juli til august.

Endringer i andre bonuser og tillegg i denne perioden:

  • Fatland Kvige 2021 videreføres på kr 4,00 per kilo ut året.
  • Vi viderefører også Angustillegget på kr 7,50 per kilo ut året.
  • Kjøttfetillegget trappes ned med kr. 1,00  til kr 2,00 pr kg 27. september. Dette økes til kr 3,00 pr kg igjen fra 29.11.2021.
  • Fatland kilo pluss 350 kg trappes ned kr.0,50 til kr 1,50 pr kg 13. september. Dette tillegget økes til kr 2,00 pr kg igjen fra 29.11.2021.

Prisløypen er en prognose. Det kan komme små endringer i prisløypen. Dette kan for eksempel være økte kostnader, endrede hudverdier, endrede innmatverdier etc.

Andre saker