Siste nytt

AdobeStock 289670847

Fatland starter økning i prisen på gris

Fra 07.02.22 vil Fatland forskuttere prisøkningen på 2.00 kroner per kilo.

På bakgrunn i ekstraordinære store kostnadsøkninger i landbruket ble det i møte omsetningsrådet 01.02.22 gitt åpning for økning av engrosprisene.

Fatland registrerer med glede, at markedsregulator vedtok allerede samme dag, økning i engrosprisen på Gris med kr 2,00 pr kg, men gjeldende fra 28.02.22.

Vi vil ikke vente med prisøkningen - og hos oss vil dette gjelde fra 07.02.22. Dette betales ut som bonus «Fatland Ekstra GRIS».

Dette vil hjelpe grisebonden slik de dyrene som skal slaktes nå i februar også får god effekt av prisøkningen og en kan slakte på planlagt og optimalt tidspunkt.

Med dette tiltaket sikrer vi også forbrukerne norsk svinekjøtt i butikkene og vi kan unngå noe import mens vi venter på prisoppgangen.

Slik blir Fatland Ekstra de ulike ukene før engroprisendring.


Uke 6

Mandag 7. februar: Fatland Ekstra Gris 0,50 kr/kg


Uke 7

Mandag 14. februar: Fatland Ekstra Gris 1,00 kr/kg


Uke 8

Mandag 21 februar: Fatland Ekstra Gris 1,50 kr/kg


* Ukestillegget gjelder kun for den enkelte uke.

Det kommer også straks endringer på smågrisen som vil bli publisert fortløpende.

Andre saker