Siste nytt

bil

Fatland Oslo: Innmeldingsfrister i forbindelse med påsken 2023

Gjelder både småfe, svin og storfe-bønder.

Innmelding til uke 13 er tirsdag 21 mars (uke 12)

Innmelding til uke 14 er tirsdag 21 mars (uke 12)

Innmelding til uke 15 er tirsdag 28 mars (uke 13)

Småfe slaktes t.o.m. uke 13, det slaktes ikke småfe uke 14 og 15.

God påske da den tid kommer.

Andre saker