Ferieavvikling analye av prøver for BRSV og BCoV

Fra uke 26 til og med uke 33 er det ferieavvikling ved Tine Mastittlaboratorium.
Les mer

Rådgivning storfe

Kontaktpersoner for rådgivning på storfeproduksjon i Fatland
Les mer

Storfekjøttkontrollen

Kontaktperson og informasjon om storfekjøttkontrollen.
Les mer

Tilbud til nye brukere

Vi gir nye brukere ekstra drahjelp de første årene.
Les mer

Hygiene- og sykdomskoder på slakt

Hvilke koder brukes når?
Les mer

Tenk smitte og smittevern!

Som produsent er du "smittevernsjef" i din besetning.
Les mer