Skjermbilde 2021-04-16 kl. 13.20.51

Nye rutiner for nødslakt

Det er gjort endringer på nødslaktveilederen og det er laget et nytt nødslaktsertifikat som er mer utfyllende enn hva den har vært tidligere. Sertifikatet er allerede tatt i bruk, og det er viktig at produsentene er kjent med de nye endringene.

Informasjon om nødslakting finner du på Mattilsynets hjemmesider: Nødslaktordningen – bare friske dyr kan nødslaktes | Mattilsynet

Her ligger den oppdaterte nødslaktveilederen: NØDSLAKTING OG BEDØMMELSE AV NØDSLAKT (mattilsynet.no). Her ligger også revidert nødslaktsertifikat.

De største endringene:

- I den nye veilederen er tilstanden melkefeber spesifisert, til forskjell fra tidligere veileder.

- Dyr skal i hovedsak avlives innen 24 timer etter at skaden/den uforutsette hendelsen har oppstått. Svært smertefulle tilstander så fort som mulig og lettere haltheter innen 1 uke.

- Ansvaret til de ulike gruppene er spesifisert i den nye veilederen (dyreeier, praktiserende veterinær, slakteri og Mattilsynet).

- Nødslaktsertifikatet krever mer informasjon om dyret og hendelsen enn tidligere.

- Nødslakteren skal ta temperaturen på dyret rett etter avliving.

Spørsmål kan rettes til nødslakttelefonen:

Fatland Oslo: 976 92 653

Fatland Jæren: 913 51 804

Fatland Ølen: 982 42 200

Publisert 16.04.2021  kl 13:17

Oppdatert 16.04.2021  kl 13:29

Andre saker