Skjermbilde 2021-04-16 kl. 13.20.51

Nye rutiner for nødslakt

Publisert 16.04.2021  kl 13:17

Oppdatert 16.04.2021  kl 13:29

Det er gjort endringer på nødslaktveilederen og det er laget et nytt nødslaktsertifikat som er mer utfyllende enn hva den har vært tidligere. Sertifikatet er allerede tatt i bruk, og det er viktig at produsentene er kjent med de nye endringene.

Informasjon om nødslakting finner du på Mattilsynets hjemmesider: Nødslaktordningen – bare friske dyr kan nødslaktes | Mattilsynet

Her ligger den oppdaterte nødslaktveilederen: NØDSLAKTING OG BEDØMMELSE AV NØDSLAKT (mattilsynet.no). Her ligger også revidert nødslaktsertifikat.

De største endringene:

- I den nye veilederen er tilstanden melkefeber spesifisert, til forskjell fra tidligere veileder.

- Dyr skal i hovedsak avlives innen 24 timer etter at skaden/den uforutsette hendelsen har oppstått. Svært smertefulle tilstander så fort som mulig og lettere haltheter innen 1 uke.

- Ansvaret til de ulike gruppene er spesifisert i den nye veilederen (dyreeier, praktiserende veterinær, slakteri og Mattilsynet).

- Nødslaktsertifikatet krever mer informasjon om dyret og hendelsen enn tidligere.

- Nødslakteren skal ta temperaturen på dyret rett etter avliving.

Spørsmål kan rettes til nødslakttelefonen:

Fatland Oslo: 976 92 653

Fatland Jæren: 913 51 804

Fatland Ølen: 982 42 200

Andre saker