Rådgivere storfe

Kontaktpersoner for rådgivning på storfeproduksjon i Fatland

Produsentrådgivere storfe Jæren, Ølen og Oslo

Guro Hansen
Mobil 95 89 63 20
Send e-post

Livdyrsjef/storferådgiver Jæren
Siv Undem
Mobil 99 71 23 51
Send e-post

Produsentkontakt/livdyr Ølen
Bjørn Magne Stople
Mobil 98 24 22 10
Send e-post

Produsentkontakt/livdyrsjef Oslo
Dag Bråthen
Mobil 95 12 86 15
Send e-post

Storfekjøttkontrollen
Audun Økland
Mobil 96 00 18 19
Send e-post

Publisert 10.11.2015  kl 09:19

Oppdatert 29.03.2022  kl 12:11

Andre saker