Viktig informasjon om livdyrhandel

Til deg som ønsker å selge livdyr gjennom Fatland, men som i disse Korona-tider  ikke ønsker besøk.
Les mer

Salgsvilkår for omsetning av avlsdyr og fôringsdyr av storfe

Gjeldende salgsvilkår for livdyromsetning gjennom Fatlands selskaper og kanaler.
Les mer

Redusert livdyromsetning etter påvist ringorm i Sør-Rogaland

Fatlands livdyromsetning i Sør-Rogaland og Ryfylke er påvirket av at ringorm er påvist i flere storfebesetninger. Husk godt smittevern!
Les mer