Salgsvilkår for omsetning av avlsdyr og fôringsdyr av storfe

Gjeldende salgsvilkår for livdyromsetning gjennom Fatlands selskaper og kanaler.
Les mer

Redusert livdyromsetning i Sør-Rogaland etter påvist ringorm

Fatlands livdyromsetning i Sør-Rogaland og Ryfylke justeres ned til et minimum som en følge av at ringorm er påvist i flere storfebesetninger. Husk godt smittevern!
Les mer

Kvalitetskrav til kalv

Krav til Fatland Premium kalv, Fatland Kjøttfe kalv og Fatland vekttillegg
Les mer

Livkalv

Siste oppdaterte prisliste på livkalv til framfôring, gjeldende fra 1. oktober 2019. Her finner du også egenerklæringsskjema for livdyrsalg.
Les mer

Vi trenger mye mer livkalv!

Både på Jæren, i Ølen og på Østlandet er det nå stor etterspørsel etter livkalv fra Fatland.
Les mer

Endring i livkalvpris og huskeliste ved omsetning av kalv

Vi ønsker å minne om at alle kalver som blir omsatt som livkalv må være registrert med rett rase og fødselsdato i ku- eller storfekjøttkontrollen.
Les mer