DSC 5466

Kvalitetskrav til kalv

Krav til Fatland Premium kalv, Fatland Kjøttfe kalv og Fatland vekttillegg.

Generelle anbefalinger til kjøper

 • Sjekk at egenerklæring og merking er i orden. (Kjøper må registrere innkjøpte dyr inn i egen besetning.)
 • Egen mottaksbinge er gunstig.
 • Liggeunderlag skal være rent og tørt. Kalver under 6 mnd. alder skal ha tett liggeplass.
 • Minst mulig blanding av enkeltdyr og grupper er en fordel.
 • Fordel med små grupper og lik størrelse på kalvene.
 • Følg med at kalvene blir kjent med vannkilden og lærer seg å drikke av denne.
 • Tilpass fôrstyrke og formidler gradvis til ditt driftsopplegg. Ta også hensyn til fôringopplegg i selgerbesetningen den første tida.

Krav til selger

 • Fødselsdato må dokumenteres.
 • Kalven skal ikke ha skader, sykdom og lidelser.
 • Besetningen skal være fri for smittsomme sykdommer
 • Kalven leveres med egenerklæring eller helseattest der dette kreves. Attest ved omsetning av kalv kan du laste ned her.
 • Dyrene skal være behandlet for utvendige og innvendige parasitter ved behov
 • Kalven skal være godt tilvendt både grovfôr og kraftfôr. Kraftfôr bør tildeles i henhold til fôrplan, avpasset etter dyrets alder.
 • Kalven skal være frisk.
 • Det presiseres at eventuelle tilleggskrav og bestemmelser fra offentlige myndigheter også gjelder.

Fatland vekttillegg NRF/melkeraser gis til kalver mellom 100-200 kg. forutsatt at minimumsvekt etter alder holdes.

Minimumskrav til vekt ved ulik alder
Alder i uker 6 12 16 20 24 28 32
Vekt 56 82 101 121 147 171 197

Krav til Fatland Premium kalv-tillegg

Dette kvalitetstillegget gis til NRF/melkekalver mellom 11 og 26 uker.

Minimumskrav til vekt ved ulik alder
Alder i uker 11 15 18 22 26
Vekt okse 87 117 141 176 211
Vekt kvige 84 109 128 155 183
 • Far skal være seminokse. Fødselsdato og farnummer skal dokumenteres.
 • Kalven skal være innmeldt i Husdyrregisteret.
 • Kalven skal være avvendt fra melk minst to uker før salg
 • Kalven skal være avhornet, eller bekreftet kollet.
 • Besetningen skal være fri for smittsomme sykdommer
 • Kalven leveres med egenerklæring eller helseattest der dette kreves (lenke til Attest ved omsetning av storfe).
 • Behandlet for utvendige og innvendige parasitter ved behov
 • Kalven skal være godt tilvendt grovfôr og kraftfôr.
 • Kalven skal være frisk og trivelig, uten skader, sykdom og lidelser.
 • Det presiseres at eventuelle tilleggskrav og bestemmelser fra offentlige myndigheter også gjelder.

Krav til Fatland Kjøttfe kalv-kvalitetstillegg

Tillegget gjelder fra 7 uker til 38 uker.

Minimumskrav til vekt ved ulik alder
Alder i uker 7 14 22 29 36 38
Lett rase okse 82 128 181 228 274 294
Tung rase okse 93 146 207 260 318 342
Lett rase kvige 77 119 168 210 242 255
Tung rase kvige 87 135 191 239 274 290

Tung rase (eksempler): Charolais, Limousin, Simmental, Blonde D`aquitaine

Lett rase (eksempler): Hereford, Angus, Flechvieh, Tiroler Grauvieh, Highland Cattle, Dexter

 • Avstamming skal dokumenteres.
 • Kalven skal være avvendt fra melk minst to uker før salg.
 • Kalven skal være godt tilvendt grovfôr og kraftfôr.

Gjelder alle kvaliteter: Det presiseres at eventuelle tilleggskrav og bestemmelser fra offentlige myndigheter også gjelder.

Rasetillegg / kryssingstillegg kommer i tillegg.

Last ned prisliste på livkalv
Egenerklæring fra produsent for livkalvsalg

Kontaktpersoner

Fatland Jæren:

Guro Hansen
Mobil: 95 89 63 20
Send e-post

Fatland Ølen:

Andreas Helgevold
Mobil: 98 24 22 02
Send e-post

Fatland Oslo:

Dag Erik Bråthen
Mobil 95 12 86 15
Send e-post

(Oppdatert 23.05.19)

Publisert 02.11.2015  kl 09:05

Oppdatert 07.04.2022  kl 14:09

Andre saker