OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kjøttfekalven på høstbeite eller ikke?

Av Guro Hansen, storferådgiver Fatland.

«Når nettene blir lange og høsten setter inn, så sier vesle kalvegutt til ammemoren sin: Om ingen gir meg kraftfôr, og gresset stopper opp, da vil jeg heller inn i fjøset og få no godt.»

Om sommeren er beitene grønne og gir mer en tilstrekkelig mat for å dekke fôrbehovet for både mor og kalv. Når august siger på synker beitekvaliteten, mot september er kvaliteten sterkt redusert.

Lag en god plan for avvenning

Har du tenkt gjennom en god plan for avvenning av kalvene hos deg med dine vilkår? Det er forskjellige måter å gjøre dette på:

  • avvenne kalvene tidlig og slippe mødrene ut igjen
  • gi kalvene tilleggsfôring med kraftfôr en periode ute for å strekke sesongen
  • tilleggsfôre med både grovfôr og kraftfôr ute en periode

Alle tiltak vil ikke fungere like bra på alle gårder, og det er viktig og finne ut hva som fungerer for med dine forutsetninger.

Vi kommer ikke bort fra at kalvene taper betydelig tilvekst dersom de går på dårlig høstbeite. Dette påvirker økonomien direkte både dersom kalven skal selges, eller den skal fôres fram til slakt selv. En kalv som får «en knekk» er vanskeligere å få god gang på etterpå.

Det er også viktig å tenke på alderen på kalvene slik at en ikke oppnår uønsket drektighet på kvigekalvene. Avvenning mellom 5 og 7 måneder er anbefalt.

Husk beitetilskuddet inn i beregningen

Som bønder vet vi at vi alltid må ha mer enn en tanke i hodet samtidig. Vi må ikke glemme beitetilskuddet oppi avvenning og fôrinntak fra beite. Pass på datoene for utslipp og innsett slik at du oppfyller kravet for beiteperioden i forhold til tilskudd, også på kalvene!

Sitat fra Statsforvalteren i Agder;

«Alle dyr du søker det generelle beitetilskuddet for må hente hovedandelen av det daglige grovfôropptaket sitt fra beite i minst 12 uker (16 uker i arealsone 1-4). Alle dyr du søker utmarksbeitetilskudd for må ha minst 50 % av grovfôropptaket sitt fra utmarksbeite i minst 5 uker. En kan søke på begge ordningene for samme dyr når den totale beitetida er minst 12 uker (eller 16) og minst 5 av ukene er på utmarksbeite.»

Dette er viktig å huske på ved innsett av kalven

  • Parasittbehandling kalvene om nødvendig (rådfør med veterinær).
  • Lusbehandle mordyr og kalv. Veldig mange besetninger har lus, dette er veldig plagsomt for dyrene og det reduserer kvaliteten på huden betydelig. Rådfør med veterinær om en god behandlingsplan hos deg.
  • Grupper kalvene etter alder og hold. Vær nøye med å følge opp fôrinntak, særlig at de lærer seg å bruke drikkekarene. Fyll opp karene manuelt i starten dersom du ser de ikke har teknikken inne.
  • Grupper mødrene etter alder og hold.
  • Drektighetskontroller ammekyrne noen uker etter innsett. Bestem deg for hvilke som skal utrangeres. Tenk over kalvingsintervall, kalvingsperiode, alder på ku, lynne, klauver osv. Husk at det kun er kyr som har kalvet de siste 15 månedene som er berettiget husdyrtilskudd ammeku (18 måneder for kyr av bevaringsverdig rase).

Publisert 23.08.2022  kl 14:27

Oppdatert 18.01.2024  kl 13:00

Andre saker