image001

Nye bransjeretningslinjer for livdyromsetning i Rogaland

I forbindelse med bekjempelse og kontroll av Ringorm er det utarbeidet nye bransjeretningslinjer for livdyromsetning i Rogaland, gjeldende fra 1. oktober 2020.

Livdyromsetning av storfe innebærer den største risikoen for smittespredning av Ringorm og det kan ta flere uker før sykdommen oppdages. Konsekvensene av å få ringorm inn i besetningen er store for produsenten som pålegges å gjennomføre omfattende og kostbare saneringstiltak i besetningen. Det er nå bred enighet om å innføre ekstra tiltak denne høsten for å begrense sykdommen og unngå ytterligere spredning.

For oppdaterte bransjeretningslinjer trykk HER.

Ringormsituasjonen i Rogaland er bedre nå enn på samme tid i fjor, med dessverre så opplever vi igjen at besetninger får påvist ringorm.

Vi må være ekstra oppmerksomme og årvåkne for tegn på ringorm nå utover høsten og vinteren når sykdommen gjerne blusser opp. Vi minner om hvor viktig det er å begrense direkte kontakt mellom besetninger, vær nøye med rengjøring av felles dyrevogner og husk å bruke smittesluse.

Har du mistanke om hudforandringer som kan være ringorm, ta kontakt med din veterinær eller Mattilsynet så snart som mulig.

I Rogaland er det nå forankret et regionalt prosjekt (med nasjonal støtte) som heter RingiROG. Det er et samarbeid mellom Rogaland Bondelag, Mattilsynet, Nortura Agro, Fatland, Tine, Q-Meieriet, TYR Rogaland, Rogaland Veterinærforening, Veterinærinstituttet og Animalia.

Klikke her for å komme til søkbart kart over områder med ringorm.

Les mer om RingiROG på Bondelaget sine sider her

Du kan lese mer om Ringorm her

Er det noe du lurer på omkring ringorm kan du ringe vår produsentrådgiver Guro Hansen på tlf 95 89 63 20.

Dersom du lurer på noe angående omsetning av livdyr kan du ringe vår livdyransvarlig Siv Undem på tlf 99 71 23 51

Publisert 16.10.2020  kl 13:03

Oppdatert 21.12.2020  kl 11:21

Andre saker