DSC 6164

Vi viderfører ordningen: Fatland Kvige 2020

Fatland Kvige 2020 har vært en suksess. Vi vil derfor allerede nå varsle at vi viderefører ordningen til 2021.

For dere som skal kjøpe kalv eller har mulighet til å fôre frem egne kviger, vil vi allerede nå varsle et eget kvigetillegg på kr. 3,00 pr. kg., for dem som slakter kviger hos Fatland i juli, august og september i 2021: Fatland Kvige 2021.

Vi viderefører Fatland Kvige til 2021 fordi vi ser at det er mye overskuddskviger som kan brukes som fôringsdyr i markedet og vi trenger mer Norsk storfekjøtt. Dette vil også være med på å øke lønnsømheten til storfebonden.

Kvigekjøtt er flott kvalitet og vi arbeider aktivt med markedet for å ta ut potensialet her. Vi har mye overskuddskviger for omsetning, disse håper vi flere kan se potensialet i å kjøpe når det er en egen ordning for bedre økonomi ved slakting neste år. Kvigene er billigere i innkjøp enn oksekalven, de spiser mindre og de er «snillere» med innredning og passer dermed godt hos mange som har eldre driftsbygninger.

Denne ordningen er et tilbud til våre totalleverandører med Optibiff-avtale.


Krav Fatland Kvige 2021:

Klassifisert som kvige med følgende krav:

Kvalitet: Klasse O og bedre
Kg.: Ingen begrensning
Tillegg pr kg: Kr. 4,00/kg.
Tidspunkt/periode: 5.april - 31 desember 2021

Fatland Kvige 2021-tillegget kommer på toppen av våre andre bonuser.

Publisert 25.08.2020  kl 10:09

Oppdatert 29.03.2022  kl 14:17

Andre saker